Назад

Отбелязване на годишнина на Арбитражния съд при БТПП


 • Отбелязване на годишнина на Арбитражния съд при БТПП
   

   

   

  Арбитражното производство е ефективно, по-евтино и конфиденциално. В около 130 страни решенията на нашия арбитраж може да бъдат признати.

  БТПП чества 116 години от създаването и 60 години от възстановяването на Арбитражния съд при Палатата. На специална пресконференция, ръководството на Арбитражния съд при БТПП в лицето на Председателя на съда д-р Силви Чернев, както и млади юристи, специализирали в областта на арбитража и обучавани от АС при БТПП, представиха новите технологични предимства на АС. В представянето участва и проф. д-р Иван Владимиров, дългогодишен арбитър и член на ръководството на АС, титуляр на Катедрата по международно частно право в УНСС.„От 2002-ра година въведохме компютърна възможност за дистанционен достъп и работа за страните и експертите по всяко конкретно дело, заведено в АС при БТПП. Книжата се сканират при постъпването в арбитража и от този момент стават достъпни за страните срещу специален код” – каза д-р Чернев. „През последните години платформата се усъвършенстваше и в момента 85-90 % от работата се извършва по електронен път. В хода на всяко дело така се разменят молби, становища, експертизи и доказателства, изпращат се протоколи. Това облекчава до голяма степен развитието на едно дело. В деня, в който едно вещо лице депозира по електронен път своята експертиза, тя става незабавно достъпна и за страните. Така се спазват срокове и процедурите се движат много по-ефективно, отколкото в обикновените съдилища. Адвокатите не се налага да идват до Арбитража, да правят справки или да им се изваждат преписи. Една от първите институции в България, която се дигитализира е Арбитража.

  Арбитражното производство има и още едно много важно предимство – това е, че то остава конфиденциално, Достъп има само по съответното дело. Това е изключително полезно за запазване на добрите отношения между търговците.” Д-р Силви Чернев съобщи, че високите технологични удобства, създадени в АС при БТПП се представят на всяка годишна среща на Европейската група за арбитраж, която е под егидата на Международната търговска камара в Париж.Там сме с много висок авторитет и добро име.В няколко държави само е достигнато това технологично ниво, между които е Чехия. В около 130 страни решенията на нашия арбитраж може да бъдат признати. Необходима е популяризация за Арбитража сред българската бизнес общност, сред по-голяма част от предприемачите.Отбелязването на годишнината е добър повод да се напомни как АС при БТПП позволява търговските спорове да бъдат решавани бързо, с относително ниски разходи и при възможност за запазване на търговското партньорство.


  Линк

Назад