Назад

Стартира проект "ТРЪСТ- прозрачност за устойчива социална политика"


 • Стартира проект „ТРЪСТ- прозрачност за устойчива социална политика”


  Проектът се осъществява от БТПП с финансовата подкрепа на Фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

  Партньор по проекта на БТПП от Норвегия е Конфедерацията на работодателите в Норвегия (NHO), организация  със значителен опит  и влияние в тристранния диалог и в областта на колективното трудово договаряне, от където  ще се взаимстват  добри практики.
   
  Планираните дейности по проект „TRUST“ включват проучвания и анализи на трипартитното сътрудничество в България; организиране на работно посещение в Норвегия с цел обмяна на добри практики в областта на трипартитния диалог с Конфедерация на работодателите в Норвегия; организиране на кръгла маса и провеждане на семинари в шестте планови региона на България за представяне на резултатите от извършените проучвания и наложилите се изводи, свързани с подобряване ефективността на работа на тристранното сътрудничество.
   
  На специална пресконференция за представянето му, Н.Пр. Гюру Катарина Викьор, посланик на кралство Норвегия в България отбеляза, че Норвегия е добър пример по отношение на трипартитното сътрудничество, базиран на усилието на всички заинтересовани страни да работят за благосъстоянието на страната. Богатството на Норвегия, каза тя, се дължи не на нефта, а на социалната политика и включването на цялото общество, на качествения труд на цялото общество.Разбирането на ползите от достойните условия за труд, фокусиране на социалните измерения на мобилността на работната сила, подобряване на равновесието между професионалната реализация и семейния живот.
   
  Председателят на Палатата Цветан Симеонов отбеляза обществената значимост на тристранното сътрудничество за опазване на социалния мир и за създаване условия за развитието на работеща и конкурентна икономика и изказа увереност, че проектът ще допринесе за усъвършенстване на  диалога и подобряване на неговата ефективност във връзка с  вземането на значими икономически и социални решения.
   
  На пресконференцията присъстваха представители на КТ Подкрепа, КНСБ, БСК и журналисти,. Социалните партньори, участници в тристранното сътрудничество, също подчертаха важността на проекта за подобряване на тристранния диалог в страната и изразиха своята воля да работят в тясно сътрудничество с БТПП в процеса на изпълнение на планираните дейности и формирането на изводи и предложения.
   
   

  Линк

Назад