Назад

БТПП: Когато тристранното сътрудничество не се използва, диалогъг се пренася на улицата


  • БТПП: Когато тристранното сътрудничество не се използва, диалогъг се пренася на улицата


    Палатата подкрепя политиката за запазване на финансовата стабилност и ниските данъци, но не и отношението на финансовото министерство към социалното партньорство.

    Във връзка с информацията за подадената оставка на заместник-министърпредседателя и министър на финансите Симеон Дянков, Българскататърговско-промишлена палата (БТПП) счита, че промяната може да се оцени двояко.В изпратената до медиите позиция на палатата се казва още:От една страна, политиките за запазване на финансовата стабилност, наотносително ниската преразпределителна роля на държавния бюджет, на плоския и на корпоративния данък на нива от 10%, подкрепяни досега от Министерството на финансите - съответстват на позициите, изразявани от БТПП, и следва да се запазят като важни за икономическата стабилност на държавата и за привличането на чуждестранни инвестиции и от следващия министър на финансите.

    Линк

Назад