Назад

Начало на проект „TRUST“


 • Успешен старт за проекта”TRUST”


   

  19th Feb2013

  Успешен старт за проекта”TRUST”

  by Черно и Бяло

  Проект „TRUST“ – Прозрачност за устойчива социална политика“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г. Продължителността на проекта е 24 месеца и се изпълнява в партньорство с Конфедерация на работодателите в Норвегия (NHO).

  Българската търговско-промишлена палата е единствената национално представена работодателска организация, изпълняваща проект по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г. като водещ партньор. Палатата разчита, че на база направените анализи, маркираните проблеми и предложения, както и споделения норвежки опит ще допринесе за подобряване на тристрания диалог и запазване на социалния мир в страната.

  Основна цел на проект „TRUST“ е да способства за подобряване на социалния диалог и трипартитното сътрудничество и практики в България.

  Предвидените по проекта дейности включват:

  • Хоризонтални анализи на трипартитното сътрудничество в България – фокус върху основните методи на взаимодействие между изпълнителна власт и представителни организации на работодателите и работниците/служители:
   • ще бъдат направени на национално ниво;
   • ще изследват основните методи на взаимодействие между участниците в тристранния диалог – изпълнителна власт и представителни организации на работодателите и работниците/служителите;
   • ще изследват организацията и провеждането на тристранния диалог, икономическите ефекти от него и социалните му измерения;
   • ще представят ясна картина на текущото състояние;
   • ще очертаят основните проблеми и предизвикателства;
   • ще се направят изводи и препоръки относно бъдещото развитие на тристранния диалог.
  • Вертикални анализи на трипартитното сътрудничество в България фокус върху състоянието на трипартитния диалог на браншово равнище:
   • ще обхващат три сектора, избрани въз основа на следните критерии:
    • степен на активност в прилагането на принципите на тристранния диалог;
    • проблеми с тристранното сътрудничество през последните години;
    • степен на важност на сектора в българската икономика.
   • вертикалните анализи ще опишат основните черти на тристранното сътрудничество в избраните сектори;
   • ще бъдат идентифицирани значими проблеми;
   • ще бъдат направени конкретни препоръки за промяна с цел подобряване на тристранния диалог.
  • Организиране на работно посещение в Норвегия с цел обмяна на добри практики в областта на трипартитния диалог с Конфедерация на работодателите в Норвегия
  • Организиране на кръгла маса в България с участие на всички заинтересовани групи и представители на NHO, Норвегия
  • Организиране на семинари в шестте планови региона на България с цел:
   • представяне на резултати от направените изследвания и проучвания;
   • представяне на препоръки по отношение подобряване на трипартитното сътрудничество

   


  Линк

 • Начало на проект "TRUST"


  В Българската търговско-промишлена палата (БТПП) бе обявено началото и представен проекта „TRUST“ - Прозрачност за устойчива социална политика, осъществяван с финансовата подкрепа на фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

   

  Планираните дейности по проект „TRUST“ включват проучвания и анализи на трипартитното сътрудничество в България; организиране на работно посещение в Норвегия с цел обмяна на добри практики в областта на трипартитния диалог с Конфедерация на работодателите в Норвегия; организиране на кръгла маса и провеждане на семинари в шестте планови региона на България за представяне на резултатите от извършените проучвания и наложилите се изводи, свързани с подобряване ефективността на работа на тристранното сътрудничество.
   
  Партньор по проекта на БТПП от Норвегия е Конфедерацията на работодателите в Норвегия (NHO), организация със значителен опит и влияние в тристранния диалог и в областта на колективното трудово договаряне, от където биха могли да се взаимстват добри практики.
   
  Специален гост бе Н.Пр. Гюру Катарина Х.Викьор, посланик на кралство Норвегия в България. Посланик Викьор отбеляза, че Норвегия е добър пример по отношение на трипартитното сътрудничество и демонстрира работещ модел, базиран на усилието на всички заинтересовани страни да работят за благосъстоянието на страната.
   
  Цветан Симеонов, председател на БТПП, посочи, че като цяло тристранният диалог в България се нуждае от усъвършенстване и основните направления са съгласувани между социалните партньори.
   

  Линк

Назад