Назад

БТПП - за успешни технологии срещу кибер атаките


 • БТПП - за успешни технологии срещу кибер атаките


   

  Израелската компания "Volaro" и Посолството на Израел организираха бизнес – конференция на тема: "Кибер заплаха - Най-успешните израелски технологии и решения в сферата на Информационната сигурност 2013 на едно място".

   

  Докладващите специалисти представиха свои уникални технологии и решения за предпазване от кибер атаките, гарантиране сигурността на софтуерни приложения и бази данни, защита на интернет мрежата и прилежащите ѝ инфраструктури, безопасност при осъществяването на транзакции, плащания, комуникации и достъп. От интерес за публиката беше представянето на най-малкия и най-защитен компютър в света.

   

  Официални гости на събитието бяха Посланикът на Израел Н.Пр. Шаул Камиза Раз и председателят на БТПП Цветан Симеонов, представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и браншови организации от IT сектора.

   

  "Всяка стъпка за подобряване на киберсигурността в българската икономика ще продължи да бъде подкрепяна от Ръководството и от експертите на Палатата" - сподели в изказването си председателят на БТПП Цветан Симеонов. "Ние обръщаме специално внимание на предложените възможности в тази област и сме запознати с дейността на фирми като "Воларо Интернешънъл", които дават тласък на високотехнологични предимства в областите на информационните технологии, медицински туризъм (в Израел), фармация, спешни медицински центрове и др.".

   

  Повече информация и снимки може да намерите тук: http://www.bcci.bg/news/5093 


  Линк

Назад