Назад

Дискусия за закона за отнемане на незаконно придобито имущество


 • Кръгла маса: От какъв закон за отнемане на незаконно придобитото имущество се нуждаем?


   
   
   
  Начало: Четвъртък, 20 Януари 2011 г. - 10:00 часа 
   
   
  Край: Четвъртък, 20 Януари 2011 г. 
   
   
  Място: София, Заседателна зала на КРИБ: София, ул. „Хан Аспарух” № 8, етаж 4 
   
   
  Достъп: Само с покана и За медии 
   
   
  Организатор: Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, Българска търговско-промишлена палата и Висш адвокатски съвет  
   
   
  Отворено за медии: Да 
   
  Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, Българската търговско-промишлена палата и Висшия адвокатски съвет организира
  Кръгла маса: „От какъв закон за отнемане на незаконно придобитото имущество се нуждаем?” 
  Основна цел на кръглата маса е участниците в нея да обсъдят варианта на Министерство на правосъдието на Република България на проектозакона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна или друга незаконна дейност и да направят конкретни предложения по него. Ще бъдат търсени отговори на следните въпроси: Защитава ли проекта обществения интерес ? Застрашени ли са правата на собственост и на съдебна защита на гражданите и бизнес организациите ? Трябва ли да се отнема имущество, без влязла в сила осъдителна присъда ? Ще възстанови ли справедливостта и доверието в държавата превръщането на проектозакона в реалност ? Има ли връзка между гражданската конфискация и наказателното производство ? Намерен ли е необходимия баланс между необходимостта от борба с корупцията и организираната престъпност и спазването на човешките права ? Съобразен ли е проектозаконът за гражданската конфискация с условията за прилагане на подобен вид мерки в ЕС ? 
  ПРОГРАМА 
  10:00 – 10:15 - Откриване – г-н Огнян Донев, председател на УС на КРИБ 
  10:15-10:30 – Основно изказване – г-жа Маргарита Попова, министър на правосъдието 
  10:30-11:30 – Изказвания: 
  БТПП – Цветан Симеонов, председател на БТПП 
  Висш адвокатски съвет - адвокат Георги Атанасов 
  Адвокатско дружество „Борислав Боянов и Ко.” – адвокат Борислав Боянов 
  Адвокатско бюро „Брайков” – адвокат Валентин Брайков. 
  Юридически факултет, СУ „Св.Климент Охридски” – проф. Дончо Хрусанов 
  Институт за пазарна икономика – г-н Петър Ганев. 
  11:30-12:00 – Дискусия. 
  12:00 – Закриване. 

  Линк

 • Дискусия за закона за отнемане на незаконно придобито имущество


   Дискусия за закона за отнемане на незаконно придобито имущество
  19.01.2011 / 12:17 - citybuild.bg
  Кръглата маса по темата започва утре в 10.00 часа в сградата на Конфедерацията на работодателите в България КРИБ, съобщиха от БТПП. 
    
  Кръглата маса на тема "От какъв закон за отнемане на незаконно придобитото имущество се нуждаем?" е организирана от Конфедерацията на работодателите в България /КРИБ/, Българската търговско-промишлена палата и Висшия адвокатски съвет.
   
  Основна цел на кръглата маса е участниците в нея да обсъдят варианта на Министерство на правосъдието на Република България на проектозакона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна или друга незаконна дейност и да направят конкретни предложения по него.
   
  Ще бъдат търсени отговори на следните въпроси:  Защитава ли проекта обществения интерес? Застрашени ли са правата на собственост и на съдебна защита на гражданите и бизнес организациите? Трябва ли да се отнема имущество, без влязла в сила осъдителна присъда? Ще възстанови ли справедливостта и доверието в държавата превръщането на проектозакона в реалност? Има ли връзка между гражданската конфискация и наказателното производство? Намерен ли е необходимия баланс между необходимостта от борба с корупцията и организираната престъпност и спазването на човешките права? Съобразен ли е проектозаконът за гражданската конфискация с условията за прилагане на подобен вид мерки в ЕС?
   
  ПРОГРАМА
   
  10:00 - 10:15 -  Откриване - г-н Огнян Донев, председател на УС на КРИБ
  10:15-10:30 - Основно изказване - г-жа Маргарита Попова, министър на правосъдието 
  10:30-11:30 - Изказвания:
  БТПП - Цветан Симеонов, председател на БТПП
  Висш адвокатски съвет -  адвокат Георги Атанасов
  Адвокатско дружество „Борислав Боянов и Ко." - адвокат Борислав Боянов
  Адвокатско бюро „Брайков" - адвокат Валентин Брайков.
  Юридически факултет, СУ „Св.Климент Охридски" - проф. Дончо Хрусанов
  Институт за пазарна икономика - г-н Петър Ганев.
  11:30-12:00 - Дискусия.
  12:00 - Закриване.
   

  Линк

Назад