Назад

ПРАВО НА ТРУД Препоръчай ми човек


 • ПРАВО НА ТРУД Препоръчай ми човек


   

  Шест години след като препоръката бе регламентирана и вече не е новост в България, предоставянето  все още не е правило на нашия пазар на труда. Тя обаче е важен инструмент при подбора на кадрите и основно средство работодателите да обменят помежду си информация за служители.
  На препоръката за работа е посветен само един текст от Кодекса на труда. С него се задават основните изисквания към нея да е обективна и справедлива. Макар на пръв поглед да е ясно какво означава това, много работодатели не знаят докъде се простира правото им да оценяват служителите си. Напускащият работник пък не знае какви са правата му, ако началникът му напише откровено неверни неща за него или бави препоръката му и така осуети постъпването му на ново място.
  Основна характеристика на препоръката е, че се дава по писмено искане на работника. Но няма пречка работодател, на когото предстои да наеме нов служител, да изиска от кандидата за работа препоръка от предишния му началник.
  По закон препоръката се издава до 14 дни след поискването . Кой трябва да я напише е друг важен въпрос. Повече от ясно е, че най-добре познава работата ви прекият ръководител, а не собственикът на фирмата. Последният само ще подпише документа.
  За да изпълни смисъла си, препоръката трябва да включва два важни елемента - оценка на професионалните качества и на резултатите от трудовата дейност.
   
  Искрено, но без лични нападки
   
  Особено важно е да се посочи конкретният принос на служителя при работа в екип, когато резултатите зависят от общите усилия на няколко души. Освен това е добре някои от данните в препоръката да може да бъдат проверени: например, че работникът е бил награден или наказан дисциплинарно.
  Коментарите за личните качества на служителя имат място в препоръката, но само доколкото са свързани с работата. Работодателят може да оцени инициативността, адаптивността и други качества на подчинения си, но не и дали добре се грижи за семейството си и дали изневерява на жена си.
  Работодател противник на употребата на алкохола няма право да коментира в препоръката си факта, че негов бивш служител обича да пие бира. Той обаче е в пълното си право да посочи, че редовната употреба на алкохол влияе на трудоспособността му или че в нарушение на дисциплината в предприятието служителят е дошъл на работа пиян или дрогиран.
  Началникът няма право и да коментира дипломите на служителя си в стил: “Той е изкарал с тройки УНСС”, защото отговорността за образованието е на висшето училище и то е преценило, че възпитаникът му може да практикува дадена професия. Работодателят обаче може да оцени как подчиненият му прилага на практика знанията си.
   
  Когато шефът се забави
   
  Важно е работниците да знаят, че ако не получат препоръката си навреме, т.е. до 14 дни, или въобще не им бъде издадена, имат право да сигнализират Инспекцията по труда. Тя може да накаже фирмата с глоба до 15 000 лв.
  Освен това Кодексът на труда дава възможност да търсите отговорност от бившия си работодател за вредите, които ви е причинил, като е забавил препоръката ви или не я е издал. Можете да го съдите не само за имуществените вреди, които сте претърпели, но и за моралните от това, че ви е попречил да започнете нова работа.
  На същото основание имате право да заведете дело и ако според вас препоръката, която сте получили, не е обективна и справедлива, т.е. в нея са посочени неверни данни. Ако заведете подобно дело обаче, върху вас ще легне тежестта да докажете, че не вие сте провалили даден проект или че никога не сте закъснявали за работа. Ще трябва и да докажете причинените ви вреди, след като на мястото, на което сте кандидатствали за работа, са ви отхвърлили.
  Според юристи препоръката за работа ще добие значението, което има в повечето страни от Западна Европа и в САЩ, само когато стане задължителна.
  Това може да стане с простото отпадане на три думи от Кодекса на труда - “по писмено искане”. Така всеки работодател ще е длъжен при напускане, съкращение или друг вид уволнение да даде оценката си за напускащия служител. А работникът няма да отива на ново място без критиките и похвалите от предишния си началник.
   
  preporaka.bg
   
  Бизнесмени вече обменят подобна информация в регистър на препоръките за работа. На сайта preporaka.bg, популяризиран от Българската търговско-промишлена палата, вече са публикувани оценки за работата на над 20 хиляди души. Срещу регистрация и такса всеки работодател може да провери данните за кадри от неговия бранш, а и за цялата индустрия.
  “Не можем да търсим кадри на сляпо, да наемаме някого без оценка на предишната му трудова дейност, само по CV. Това е бутафория”, твърди създателят на preporaka.bg Светломир Иванов. По думите му една от причините да направи регистъра на препоръките са данните на националната статистика, според които всяка година близо 1 млн. души започват нова работа. Над 45% от трудещите се сменят работата си веднъж годишно, изумява се Иванов и обяснява, че за бизнеса това не е рентабилно, тъй като само се губи енергия за обучение на кадри, които не се задържат. Анкета на сайта му потвърждава, че средно фирмите губят от 1 до 3 месеца да обучат служителите си. А 80 на сто от работодателите, участвали в допитването на preporaka.bg, твърдят, че когато търсят нови хора, получават не повече от 5 кандидатури, които отговарят на изискванията им. Над 65% от фирмите твърдят, че намирането на качествен работник им струва над 1500 лв.
  В сайта с препоръки всеки регистриран потребител може да търси оценка за работата на конкретен човек по трите му имена и ЕГН. Може да види и всички препоръки в даден сектор.
  Светломир Иванов се надява за един човек да се натрупат препоръки от различни работодатели. “Тогава ще е още по-обективно”, обяснява той.
   
  Къде са най-добрите
   
  По думите му препоръките са не по-малко важни за качествения и коректен работник, отколкото за бизнесмена. “Има хора, които са работили по 20 години в дадено предприятие, стават съкращения и никой не знае, че те са лоялни и коректни служители”, казва създателят на регистъра.
  Сайтът дава оценка на работниците според препоръките. И така можете да разберете, че за учителите в Хасково са дадени най-добрите препоръки, а преподавателите в Стара Загора са с най-лоши. В туризма най-слабо са оценени кадрите от Видин, а най-зле са препоръките на продавачите в магазини в Бургас.
  Тази статистика се мени всеки ден и няма претенциите за представителност. По-показателно обаче е друго - повечето работодатели са дали добра, много добра или отлична препоръка на бившите си служители. Така добър шанс за нова работа са получили 14 067 души, а за другите 6362-ма работодателите ще имат повече от едно наум, преди да ги наемат.

  Линк

Назад