Назад

БТПП изпрати списък с мерки до Дянков


 • БТПП изпрати списък с мерки до Дянков


   

  Сред предложенията е приемане на Закон за браншовите организации

  image
   

   

  Българска търговско-промишлена палата (БТПП) настоява за разработване и приемане на Закон за браншовите организации, с който да се въведат критерии за национална представителност и възможност за аутсорсване на регулативни функии на представителните браншови организации. Това е едно от предложенията на Палатата във връзка с реализирането на мерки от страна на правителството за по-ефективно административно управление, по-голяма квалификация на работната ръка и достъп за финансиране.

  Председателят на БТПП Цветан Симеонов е изпратил на вицепремиера Симеон Дянков списък с мерки, които сумират очакванията на бизнеса до края на мандата на настоящото правителство. Предложението на БТПП е съобразено с мерките, планирани в Програма за по-добро регулиране 2010-2013, а досега са останали неизпълнени, заявяват от Палатата.

  От Палатата също така настояват за публичност на информацията за случаите на невъзстановен в законовия срок от държавата на ДДС (подобно на публичността на информацията в интернет-страницата на Министерство на финансите за задълженията на централната и общинска администрация към изпълнителите на доставки и услуги).

  Друго предложение е разработване и приемане на законопроект за допълнение на Закона за нормативните актове, с което да се въведе нормативно изискване за предварителна и текуща оценка на въздействието на нормативните актове.

  БТПП намира още, че наред с някои реализирани мерки, насочени към финансова стабилност (напр. създаването на фонд JEREMIE), следва да бъде анализирана и възможността за включване на страната в ERM II (European Exchange Rate Mechanism), предвид икономическите показатели на България и с цел отваряне на достъп на българските банки до изгоден финансов ресурс от европейски банки.

  Ясно е, че предприемането на подобна стъпка не бива да се свързва с въпроса за влизане в еврозоната, защото последното трябва да се предшества от задълбочен анализ и преценка за разходите и ползите, казват още от БТПП.

  Писмото* съдържа резултата от направеното от Палатата проучване за основните проблеми в стопанската дейност на нейните членове.

  *Изпратеното от БТПП писмо може да видите в прикачения файл.

  Pismo_Diankov_2013.doc

   


  Линк

Назад