Назад

Бизнесът иска по-ниски такси


  • Бизнесът иска по-ниски такси


    Държавните такси да се определят според разходите на администрацията за предоставяне на услугите. Това е едно от исканията на БТПП, изпратено с писмо до вицепремиера Симеон Дянков. Бизнесът иска да се приеме специална методика за определяне на държавните такси и така на практика да се изпълни законът, според който те не трябва да надвишават административните разходи. Според БТПП трябва да бъде анализирана и възможността за включване на страната в ERM II (чакалнята на еврото) с цел отваряне на достъп на българските банки до изгоден финансов ресурс от европейски банки.


    Линк

Назад