Назад

БТПП представи очакванията на бизнеса


 • БТПП представи очакванията на бизнеса


   

  БТПП представи очакванията на бизнеса

   

  БТПП представи очакванията на бизнеса

  Председателят на БТПП Цветан Симеонов изпрати на вицепремиера Симеон Дянков списък с мерки, които сумират очакванията на бизнеса до края на мандата на настоящото правителство. Предложението на БТПП е съобразено с мерките, планирани в Програма за по-добро регулиране 2010-2013, а досега са останали неизпълнени. Писмото съдържа резултата от направеното от Палатата проучване за основните проблеми в стопанската дейност на нейните членове.

  БТПП намира още, че наред с някои реализирани мерки, насочени към финансова стабилност (напр. създаването на фонд JEREMIE), следва да бъде анализирана и възможността за включване на страната в ERM II, предвид икономическите показатели на България и с цел отваряне на достъп на българските банки  до изгоден финансов ресурс от европейски банки.

  Ясно е, че предприемането на подобна стъпка не бива да се свързва с въпроса за влизане в еврозоната, защото последното трябва да се предшества от задълбочен анализ и преценка за разходите и ползите.

   


  Линк

Назад