Назад

Бизнесът иска да поеме част от работата на държавата


 • Бизнесът иска да поеме част от работата на държавата


   

  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) поиска държавните органи да прехвърлят административните услуги към организациите на бизнеса. Според Васил Тодоров – главен секретар на БТПП, очакванията на българския бизнес са в няколко насоки.
   
  Едно от тях е да се прехвърлят административните услуги и по-леки регулативни режими от държавните органи към организации на бизнеса, които имат капацитет да ги извършват - чрез конкурс и по законово определени критерии.
   
  Друга насока е въвеждането на кратки срокове в специалните закони на принципа на „мълчаливото съгласие”. Както и ясна регламентация на отговорността на отделните държавни служители при случаите на причиняване на вреди от техни действия или бездействия, което паралелно да се разглежда със системата за материално стимулиране и кариерно развитие.
   
  Също така бизнесът очаква и бързо въвеждане на процедурите за електронно обслужване на фирмите и гражданите от администрацията, което освен положителните ефекти като бързина и икономичност, ще бъде важен инструмент и за пресичане на корупцията.
   

  Линк

Назад