Назад

БТПП иска прехвърляне на повече административни услуги към бизнеса


 • БТПП иска прехвърляне на повече административни услуги към бизнеса


  Прехвърляне на административни услуги и по-леките регулативни режими от държавните органи към организации на бизнеса, поиска Българската търговско-промишлена палата (БТПП) по време на академична дискусия по Стратегията за развитие на държавната администрация 2013-2020 г.

   

  От палатата уточняват, че могат да поемат този ангажимент, извършвайки услугите чрез конкурс и по законово определени критерии.
   
  „БТПП принципно подкрепя проекта на стратегия, тъй като той е съобразен с инициативата за намаляване на административната и регулаторната тежест за бизнеса и Програмата за по-добро регулиране 2010-2013, като в нея следва да бъдат включени и целите, които палатата отстоява в своите становища“, посочи Васил Тодоров, главен секретар на БТПП.
   
  Бизнес организацията настоява за ясно регламентиране на отговорността на държавни служители при случаите на причиняване на вреди от техни действия или бездействия. Обявява се и за бързо въвеждане на електронното обслужване на фирмите и гражданите от администрацията, като важен инструмент за пресичане на корупцията.
   
  В стратегията са заложени четири ключови цели – изграждане на администрация, ориентирана към потребностите на обществото, развитие на администрация, ориентирана към постигане на резултати, динамична администрация, развиваща експертния потенциал, и развитие на адаптивна и гъвкава структура на администрацията.
   
  Според записаното в стратегическия документ има добри перспективи да се прехвърлят повече функции на администрацията към частния сектор. Очакванията са да се намали броят на административните структури и да се свие щатът на държавните служители.

  Линк

Назад