Назад

КРИБ и БТПП организират кръгла маса за закона за отнемане на незаконно имущество


  • КРИБ и БТПП организират кръгла маса за закона за отнемане на незаконно имущество
     София /КРОСС/ КРИБ и БТПП организират кръгла маса за закона за отнемане на незаконно имущество, съобщават от търговско-промишлената палата. Кръглата маса ще се проведе на 20 януари 2011 година /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на КРИБ (София, ул. „Хан Аспарух" № 8, етаж 4). 
    Основна цел на кръглата маса е участниците в нея да обсъдят варианта на Министерство на правосъдието на Република България на проектозакона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна или друга незаконна дейност и да направят конкретни предложения по него. Ще бъдат търсени отговори на следните въпроси: Защитава ли проекта обществения интерес ? Застрашени ли са правата на собственост и на съдебна защита на гражданите и бизнес организациите ? Трябва ли да се отнема имущество, без влязла в сила осъдителна присъда ? Ще възстанови ли справедливостта и доверието в държавата превръщането на проектозакона в реалност ? Има ли връзка между гражданската конфискация и наказателното производство ? Намерен ли е необходимия баланс между необходимостта от борба с корупцията и организираната престъпност и спазването на човешките права ? Съобразен ли е проектозаконът за гражданската конфискация с условията за прилагане на подобен вид мерки в ЕС ?
    Кръглата маса ще бъде открита от г-н Огнян Донев, председател на УС на КРИБ . Основното изказване е на министърът на правосъдието Маргарита Попова. Участие в кръглата маса ще вземат и председателят на БТПП Цветан Симеонов, адвокат Георги Атанасов от Висшия адвокатски съвет, адвокат Борислав Боянов от Адвокатско дружество „Борислав Боянов и Ко.", адвокат Валентин Брайков от Адвокатско бюро „Брайков", проф. Дончо Хрусанов от Юридически факултет, СУ „Св.Климент Охридски" и г-н Петър Ганев от Институт за пазарна икономика.

    Линк

Назад