Назад

Среща на ЕВРОКЛУБА при БТПП за приоритетите на Ирландско председателство


 • Среща на ЕВРОКЛУБА при БТПП за приоритетите на Ирландско председателство


   

  След председателството на Кипър, Ирландия застава начело на ЕС. Спазвайки традицията, Евроклубът при БТПП отчете резултатите в периода на Кипърското председателство на ЕС и коментира приоритетите в програмата на Ирландското председателство на ЕС.

  В приветственото си слово на срещата на Евроклуба председателят на БТПП Цветан Симеонов подчерта: „Трябва да се фокусираме върху работата си, защото светът се движи от тези хора, които допринасят за просперитета на собственото си общество.“ Той отбеляза още, че усилията, които се полагат в Клуба, дават резултат, а доказателството за това се вижда от високото ниво на желанието на обществото да запази действен и силен ЕС и европейката икономика да бъде конкурентноспособна. „Ирландия до сега е показала, че не е привърженик на разточителните бюджети, че тя също ще повлияе за по-балансиран бюджет на ЕС.“ – е мнението му. Председателят на БТПП обобщи, че оценката на българския бизнес е, че 2013г. няма да бъде по-лесна от 2012.

  Министър Томислав Дончев сподели, че ротационното председателство на съвета на ЕС дава възможност за постигане на единство в многообразието, като философията на председателствата на ЕС много добре се илюстрира от мотото на всяко едно от тях. Министърът подчерта: „Ще бъде много трудно в Европейския съюз да имаме само една гледна точка и затова е важно да гледаме политиките през един или друг ъгъл. Ако Датското председателство си беше поставило задача за извеждане на Европа от кризата, а Кипърското работеше за една по-добра Европа със специален акцент на гражданите, то акцентът на Ирландското председателство е да работи по отношение на общност на стабилност и растеж.“ От Министър Дончев дойде новината, че средствата за сегашния програмен период са договорени над 100%.

  Н.Пр. Ставрос Амвросиу, посланик на Република Кипър, представи постигнатите резултати в периода на Кипърското председателство през 2012 г. В изложението си той отбеляза, че то има значителен принос за постигането на споразумение през 2013г. по отношение на многогодишната финансова рамка. Отбелязва се голям напредък в преговорите с Европейския парламент по разширяването на шенгенските граници и на механизма за оценка на Шенген. В заключение Посланик Амвросиу каза: „Стремежът на Кипърското председателство беше да се придвижим дори и с малки стъпки напред към постигане на европейска интеграция и аз мисля, че резултатите от председателството ни показват това“.

  Фокус на среща беше представянето приоритетите на ирландско председателство. Посланикът на Република Ирландия Н.Пр. Джон Роуън се спря на програмата на Ирландското председателство на ЕС. Вече имат разработени приоритети за всички програми на ЕС. Икономическата стабилност, растежът и работните места са най-важните точки, на които ще се спре Ирландия. Специално ударение Посланик Роуън постави върху необходимостта от намаляване на младежката безработица. Той уточни, че Ирландия ще се съсредоточи върху този проблем.

  В представянето си посланикът на Ирландия спомена възможността през тяхното председателство, да бъде разгледан въпросът за присъединяването на България към Шенгенското пространство на Съвета през март. Н.Пр. Джон Роуън каза, че с опита, който страната му има има след 7 председателства , би могла съществено да допринесе за развието на ЕС.

  ПОДРОБНОСТИ и основни моменти от изказванията на г-жа Ингрид Шикова – председател на Евроклуба, на г-н Томислав Дончев, Министър по управление на средствата от Европейския съюз , на Н. Пр. г-н Джон Роуън, Посланик на Република Ирландия ,на г-н Цветан Симеонов – председател на БТПП

  Вижте в ПРИЛОЖЕНИЯ ВИДЕОКЛИП http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EBc0_8XbOiI 

   

   


  Линк

Назад