Назад

ШАНС ЗА ФИРМИТЕ НИ СА ЧУЖДИТЕ ПАЗАРИ


 • Шанс за фирмите ни са чуждите пазари


   

  Цветан Симеонов, шеф на БТПП

   

   

  Цветан Симеонов е председател на Българска търговско-промишлена палата  от юни 2009 година. В бизнес организацията членуват около 53 000 фирми, както и 104 браншови организации. Симеонов разказа пред Дартс Нюз за преспективите пред България по време на ирландското председателство на Европейския съюз и даде бизнес прогнозата си за 2013 година. 

  - Г-н Симеонов какво да очаква България по време на ирландското председателство на ЕС?

  - На първо място можем да очакваме по сериозни стъпки за подписването на финансовата рамка за следващия програмен период. Досега Ирландия е показала , че не е привърженик на разточителните бюджети и затова много разчитаме, че ще повлияе за това да бъде приет един по балансиран бюджет на Европейския съюз. Това означава по-ефективно разходване на средствата, както и че няма да увеличи тежестта върху европейските данъкоплатци – независимо дали са в по-развитите страни или не. 

  Много важно е посланието, че трябва да бъде укрепен банковият сектор. Съществен елемент в интерес на българските предприемачи е, че ще се работи за откриването на нови пазари за европейските фирми. Много добре е, когато държавите-членки  търгуват едни с други, така развиваме европейските пазари. Няма как да има сериозен ефект без по-благоприятни условия на чуждестранните пазари. За по-устойчивото развитие на ЕС има нужда да се предвидят и реализират по-сериозни мерки за намаляване на младежката безработица и по-ефективното включване на младото поколение в строителството и работата на европейската икономика.  

  - Как България и Ирландия могат да си сътрудничат в сферата на бизнеса?

  - Не бива да очакваме някакви специални нови условия за това, защото председателството означава повече ангажименти за ирландските институции, а не толкова по-голямо отваряне към бизнеса. Свободното движение на хора, капитали, работна сила си остават действащи, нещо повече - с всяка изминала година се приближаваме до момента някой изкривявания, допуснати в процеса на преговори за присъединяването ни към ЕС, като придвижване на работната сила например, да отпаднат. 


  Ще отпаднат и различията при третирането на селските райони и респективно субсидиите за селскостопанските производител, които съвсем нелогично бяха запазени на по-високи нива за старите страни членки и производителите в тях. В този смисъл времето работи за българския бизнес. Разбира се, ние не трябва да стоим със скръстени ръце. Важно е да се работи през това време. 

   

  Окуражителна е и новината, която получихме от министъра по усвояване на еврофондовете Томислав Дончев, че 100% от еврофондовете са договорени. Това е нещо, което и най-големите оптимисти, не са очаквали. Това не означава, че всички средства са разплатени, но е съществен напредък. Считаме, че усилията на БТПП, независимо от европейската интеграция, не бива да намаляват в посока на нови пазари и нови възможности за българските фирми.

  - Ще дадете ли прогноза за бизнеса през 2013 година?

  - Или слаб растеж или стагнация, за съжаление. Известни по-добри резултати може да има при излизане на външните пазари, но в продажбите в страната, в заетостта не може да очакваме сериозен напредък, възможно е дори и увеличаване на безработицата.

  Нели Ставрева


  Линк

Назад