Назад

БТПП:сертификати за форсмажор на търговци


 • БТПП:сертификати за форсмажор на търговци


   

   

  Българската търговско-промишлена палата издава сертификати за форсмажор на български търговци за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговски договор, вследствие на възникнала "непреодолима сила", съобщават от палатата. 
  През 2012 г. БТПП е подписала 83 сертификата за форсмажор, с което е спестила на българските фирми плащане на неустойки заради неизпълнение на сключени договори. В сравнение с 2011 г. значително се е увеличил броят на сертификатите, както поради  по-големия брой настъпили събития, които могат да бъдат определени като "непреодолима сила", и поради факта, че сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП, са международнопризнати, посочват от палатата. Те се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции, предвид на стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им и ролята на търговските  палати по света и съществуващата обичайна практика. Сертификатътза форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента. 

  Форсмажорни обстоятелства са: природни бедствия /поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища/; блокади /на пътища, граници/; пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; стачки и други. Сертификатът за форсмажор се издава след писмено заявление от потърпевшите фирми, към което се прилагат официален документ от независим орган, доказващ форсмажорното обстоятелство и продължителността на събитието; копие на сключения договор със съответните данни за срок и начин на изпълнение; справка от името на търговеца за размера на неизпълнението.


  Линк

Назад