Назад

БТПП- TV 7 04-01-2013 Застраховка срещу неустойки


 • БТПП- TV 7 04-01-2013 Застраховка срещу неустойки


   

  Фирми, които не могат да изпълнят ангажиментите заради непредвидени обстоятелства, получават сертификати за форсмажор

   

  Репортер :Елена Маркова

  Четири пъти повече сертификати за форсмажор е издала Българската търговско-промишлена палата през миналата година, в сравнение с 2011 и 2010 г. Документите се издават на фирми, които не могат да изпълнят ангажиментите си по търговски договори заради непредвидени обстоятелства, като природни бедствия или стачки.

  Най-често подобни документи търсят земеделски производители, строителни компании или заводи, чието производство може да бъде прекъснато заради наводнение, пожар, земетресение или свлачище. Компанията обаче може не изпълни доставките си в срок и заради кражба на оборудване или стачка. Форсмажорните обстоятелства се доказват от различни институции в зависимост от случая, като фирмите трябва да предоставят копие от договора, по който дължат неустойки, и справка за причините за неизпълнението му.

  За миналата година палатата е издала 83 сертификата за форсмажор, докато в предходните две години фирмите са искали съответно 16 и 15 такива документа. Само по арбитражни дела фирмените спорове са за около 100 млн. лв. годишно. Сертификатите, издавани от палатата, важат пред български и международни арбитражи и съдилища. Обикновено фирмите търсят сертификат след събитието, но могат да го включат и като предварителна клауза в договорите си.  Линк

Назад