Назад

БТПП издала 83 сертификата за форсмажор


 • БТПП издала 83 сертификата за форсмажор


   

  Председателят на БТПП Цветан Симеонов БГНЕС
  БТПП издала 83 сертификата за форсмажор
  News.dir.bg - 4 януари 2013, 08:45

  През 2012 г. БТПП е подписала 83 сертификата за форсмажор, с което е спестила на българските фирми плащане на неустойки заради неизпълнение на сключени договори. 
  Българската търговско-промишлена палата издава сертификати за форсмажор на български търговци за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговски договор, вследствие на възникнала "непреодолима сила", съобщават от палатата. В сравнение с 2011 г. значително се е увеличил броят на сертификатите, както поради по-големия брой настъпили събития, които могат да бъдат определени като "непреодолима сила", и поради факта, че сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП, са международнопризнати, посочват от палатата. Те се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции, предвид на стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им и ролята на търговските палати по света и съществуващата обичайна практика. 

  Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента. Форсмажорни обстоятелства са: природни бедствия /поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища/; блокади /на пътища, граници/; пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; стачки и други. 

  Сертификатът за форсмажор се издава след писмено заявление от потърпевшите фирми, към което се прилагат официален документ от независим орган, доказващ форсмажорното обстоятелство и продължителността на събитието; копие на сключения договор със съответните данни за срок и начин на изпълнение; справка от името на търговеца за размера на неизпълнението.


  Линк

Назад