Назад

БТПП: Повишава се интересът към България като възможна инвестиционна дестинация


 • БТПП: Повишава се интересът към България като възможна инвестиционна дестинация


   

  28 Декември 2012
   

  Най-тежкият проблем за бизнеса беше и си остава и за догодина - неефективното административно обслужване. Като цяло годината беше трудна за фирмите, защото имаше натиск от всички посоки. Заради кризата конкуренцията и в рамките на ЕС бе още по-изострена и затова доста европейски предприемачи проявяват интерес към България като възможна инвестиционна дестинация. Това все още се прави доста предпазливо, защото имаме стабилна макроикономическа среда, сравнена с други държави, но неефективното административно обслужване и честите промени в законите - и то не винаги съобразени с нуждите на бизнеса - са пречка. Липсата на предварителна и последваща оценка на въздействие на регулациите често води до атакуване в съда и до отмяна, а тази динамика не е добра особено за малките и средните предприятия. Големите фирми също трудно се справят с честата промяна на законите. Това заяви в интервю председателят на БТПП Цветан Симеонов.

  Ясно е, че европейски средства ще има и в следващия програмен период. Но за да има напредък в договорянето и в усвояването на тези средства, каквато бе тенденцията през 2012-та, е необходимо да продължи опростяването на процедурите за кандидатстване и отчитане на проектите.

  Бизнесът ще се почувства най-добре, ако кандидатстването и отчитането на дейностите по проектите минат изцяло по електронен път. Това ще насърчи доста фирми и неправителствени организации да кандидатстват. Сега може да кажем, че много фирми се притесняват да подготвят проекти, заради сложните правила за кандидатстване и забавяното изплащане на одобрените разходи. Тук трябва да припомним и настояването на БТПП банките по-активно да се включат в оценяването на проектите, защото капацитетът на досегашните оценители все още е недостатъчен. От това следва забавяне на обработката на документите и забавяне на плащанията, като причината често е текучеството и нивото на уменията в представителите на администрацията. Те следва да са поне на това ниво, на което са кандидатстващите фирми. Ако включим банките, първият добър ефект ще бъде, че документацията ще се преглежда от професионалисти, които мислят не само как да бъдат разходвани определени средства, а и да дадат добър резултат. Вторият положителен момент ще бъде, че представителите на банките ще търсят решение, което е приемливо и за кандидата, и за банката.

  Цветан Симеонов очерта като важни за 2013 година следните приоритети:
  - По-добра и компетентна администрация;
  - Промени в образователната система, които да са съобразени с нуждите на бизнеса;
  - Създаване на повече възможности за българските фирми за достъп до чуждестранни пазари.

   


   


  Линк

Назад