Назад

Работодателите прогнозираха поредица фалити през 2011 г.


 • Работодателите прогнозираха поредица фалити през 2011 г.
    Златина Димитрова

  Работодателите очакват още фалити през тази година, които обаче ще бъдат „оздравителни” за икономиката. По време на среща на всички големи работодателски организации беше показана
  статистика, според която за последните две години са били закрити 12.6% от работните места, което е
  много по-сериозна статистика от следенето на заетостта.
  Фалити и преструктуриране
  „2011 г. ще е годината на оздравителните фалити” - това прогнозира Огнян Донев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).Той изказа прогнозата, че през 2011 г. ще фалират всички фирми с „разклатено икономическо здраве”, които не бъдат придобити от своите конкуренти. Според Донев България се нуждае от спокойна среда и преследване на приоритетите. Той изра-
  зи позицията, че с риск за тяхната рентабилност предприятията членове на КРИБ ще се стремят да не съкращават работните места и да запазят в максимална степен работните места, предоставяни от
  държавата. Само за последните две години работните места са намалели с 12.6%, съобщи председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев. Според него това е по-големият, по-ключовият въпрос, от колкото каква е заетостта. „Защото тази заетост е функция и на емиграцията. Голяма част от хората
  емигрират и затова не е толкова голяма и безработицата. Но намаляването на работните места е ключов проблем. Ще открие ли бизнесът нови работни места? Въпросът е твърде специфичен. Да, в някои предприятия ще се открият, в други ще се закрият”, коментира Данев. Той също е на мнение, че тече период на оздравяване на българската отраслова структура. Сега предстои отраслово преструктуриране, тоест в някои от отраслите, в които има ръст на износа, ще има ръст на работните места. Данев каза още, че нетният доход в страната рязко намалява. Според него ръст от 3-3.5% не е достатъчен, ако икономиката иска да се развива. Така страната ще бъде винаги на последните места „Ако България иска да догони страните, трябва да има минимално шест на сто ръст на икономиката в следващите 5-10 години”, каза Данев.
  Диалог, но малко
  Работодателите не са особено доволни от изпълнението на антикризисния план на правителството.
  Според Данев изпълнението на мерките е асиметрично и се забавят предложенията на бизнеса.
  Все пак работодателите отчетоха и „чуваемост в правителството” по повод задвиженото свързване
  на касовите апарати със системата на Националната агенция за приходите. Това вече се случи с
  бензиностанциите. Данев обаче смята, че това не е достатъчно и всички касови апарати трябва да бъдат свързани с мрежата. Според Огнян Донев следващите обекти, с които това трябва да се случи, са аптеките.
  Като други проблеми пред бизнеса бяха отбелязани продължаващата неефективност на икономиката, отсъствието на публични регистри на договорите за наем и продажба на земя, недоброто усвояване на средства по европейските фондове и дисбалансът в стратегията за енергия.
  Бавните услуги
  „Сериозен проблем пред бизнеса представлява скоростта, с която се осъществяват и предоставят услугите на бизнеса, специално по отношение на Търговския регистър”. Това заяви Васил Тодоров от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Според него, когато администрацията не може да се справя и забавя темповете на обслужване на бизнеса, може да се използва аутсорсингът. Докато преди време Търговският регистър се е справял за 3 дни с регистрирането и пререгистрирането на фирми, днес за това се чака 2-3 седмици. Според Тодоров нещата вървят към регрес и той препоръчва аутсорсинг на всички услуги,
  които администрацията не може да предостави на фирмите, защото бизнесът не може да търпи
  забавяне. При ситуация на преразпределение на пазарни дялове качеството и бързината на услугите са от решаващо значение за успеха на всеки бизнес, каза още той.
  По отношение на Търговския регистър Божидар Данев каза, че е необходимо двойното въвеждане на
  финансови отчети в НАП и в Търговския регистър. Той смята, че трябва да се
  съкратят регулаторните режими до изискуемите от Европейския съюз. „Всички режими се смятат за
  вредни и всеки трябва да докаже полезността на режима, който администрира. Ако не успее да
  го докаже, той трябва да отпадне.”  Представителите на работодателските организации изказаха единодушно подкрепа за ограничаването на кешовите плащания като мярка срещу сивата икономика, като трябва да намери решение казусът с липсата на ПОС терминали в малките населени места.

Назад