Назад

Расте интересът към България като възможна инвестиционна дестинация


 • Расте интересът към България като възможна инвестиционна дестинация


   

  2012 годината като цяло беше трудна за фирмите, защото имаше натиск от всички посоки. Заради кризата конкуренцията и в рамките на ЕС бе още по-изострена, но затова доста европейски предприемачи проявяват интерес към България като възможна инвестиционна дестинация.
   
  Това коментира в интервю за Радио Благоевград Цветан Симеонов, председател на БТПП.
   
  Чуждият бизнес обаче е доста предпазлив, защото макар да имаме стабилна макроикономическа среда, сравнена с други държави, неефективното административно обслужване остава основен проблем. Честите промени в законите - и то не винаги съобразени с нуждите на бизнеса, също са пречка, отбеляза Симеонов.
   
  Липсата на предварителна и последваща оценка на въздействие на регулациите често води до атакуване в съда и до отмяна, а тази динамика не е добра особено за малките и средните предприятия. Големите фирми също трудно се справят с честата промяна на законите, продължи той.
   
  Ясно е, че европейски средства ще има и в следващия програмен период. Но, за да има напредък в договорянето и в усвояването на тези средства, каквато бе тенденцията през 2012-та, е необходимо да продължи опростяването на процедурите за кандидатстване и отчитане на проектите, смята експертът.
   
  Бизнесът ще се почувства най-добре, ако кандидатстването и отчитането на дейностите по проектите минат изцяло по електронен път. Това ще насърчи доста фирми и неправителствени организации да кандидатстват. Сега може да кажем, че много фирми се притесняват да подготвят проекти, заради сложните правила за кандидатстване и забавяното изплащане на одобрените разходи.
   
  Тук трябва да припомним и настояването на БТПП банките по-активно да се включат в оценяването на проектите, защото капацитетът на досегашните оценители все още е недостатъчен. От това следва забавяне на обработката на документите и забавяне на плащанията, като причината често е текучеството и нивото на уменията в представителите на администрацията. Те следва да са поне на това ниво, на което са кандидатстващите фирми, посочи още Симеонов.
   
  Според него, ако включим банките, първият добър ефект ще бъде, че документацията ще се преглежда от професионалисти, които мислят не само как да бъдат разходвани определени средства, а и да дадат добър резултат. Вторият положителен момент ще бъде, че представителите на банките ще търсят решение, което е приемливо и за кандидата, и за банката.
   
  Цветан Симеонов очерта като важни за 2013 година следните приоритети: по-добра и компетентна администрация; промени в образователната система, които да са съобразени с нуждите на бизнеса; създаване на повече възможности за българските фирми за достъп до чуждестранни пазари.

  Линк

Назад