Назад

Бизнесът: Помощ, обслужват ни!


 • Бизнесът: Помощ, обслужват ни!


   

  БТПП настоява за по-малко бюрокрация и повече ефективност от администрацията 
   
  10:25 | 29.12.2012 | 
   
   
  През 2012 година най-тежкият проблем за бизнеса беше неефективното административно обслужване, което най-вероятно ще остане на същото ниво и през новата 2013 година. Това заяви председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов в интервю за Радио Благоевград. Според Симеонов изтичащата година като цяло е била трудна за фирмите, защото върху тях е упражняван натиск от всички посоки. Все пак кризата дава и шансове, смята шефът на БТПП. Цветан Симеонов коментира, че заради кризата конкуренцията и в рамките на ЕС бе още по-изострена и затова доста европейски предприемачи проявяват интерес към България като възможна инвестиционна дестинация, най-вече заради стабилната макроикономическа среда.
   
  Интересът на чуждите инвеститори все още е доста предпазлив, заради неефективното административно обслужване и честите промени в законите, които не винаги са съобразени с нуждите на бизнеса, посочва Цветан Симеонов. Председателят на БТПП допълва, че липсата на предварителна и последваща оценка на въздействие на регулациите често води до атакуването им в съда и до отмяна, а тази динамика не е добра, особено за малките и средните предприятия. Но и големите фирми също трудно се справят с честата промяна на законите.
   
  Ясно е, че европейски средства ще има и в следващия програмен период. Но за да има напредък в договорянето и в усвояването на тези средства, каквато бе тенденцията през 2012-та, е необходимо да продължи опростяването на процедурите за кандидатстване и отчитане на проектите, казва още Цветан Симеонов. Той е категоричен, че бизнесът ще се почувства най-добре, ако кандидатстването и отчитането на дейностите по проектите минат изцяло по електронен път, тъй като това ще насърчи доста фирми и неправителствени организации да кандидатстват. Симеонов изтъква, че сега много фирми се притесняват да подготвят проекти, заради сложните правила за кандидатстване и забавяното изплащане на одобрените разходи. Шефът на БТПП припомня и настояването на Палатата банките по-активно да се включат в оценяването на проектите, защото капацитетът на досегашните оценители все още е недостатъчен. От това следва забавяне на обработката на документите и забавяне на плащанията, като причината често е текучеството и нивото на уменията в представителите на администрацията, които трябва да са поне на това ниво, на което са кандидатстващите фирми.
   
  Ако включим банките, първият добър ефект ще бъде, че документацията ще се преглежда от професионалисти, които мислят не само как да бъдат разходвани определени средства, а и да дадат добър резултат, аргументира предложението на БТПП Цветан Симеонов. - Вторият положителен момент ще бъде, че представителите на банките ще търсят решение, което е приемливо и за кандидата, и за банката.
   
  Цветан Симеонов очертава като важни за 2013 година следните основни приоритети в работата на изпълнителната власт: По-добра и компетентна администрация; Промени в образователната система, които да са съобразени с нуждите на бизнеса; Създаване на повече възможности за българските фирми за достъп до чуждестранни пазари.

  Линк

Назад