Назад

Търговско-промишлена палата - Благоевград с първа награда за дейността си в помощ на бизнеса


 • Търговско-промишлена палата - Благоевград с първа награда за дейността си в помощ на бизнеса


   

  Първа награда грабна Търговско-промишлената палата Благоевград на 19-тото връчване на Годишните награди на Българската Търговско-промишлена палата (БТПП). Наградата е за цялостната дейност в помощ на бизнеса и за принос при постигане на целите и задачите на Българска търговско-промишлена палата.

  В рамките на дейността си Търговско-промишлена палата – Благоевград осигуряват редица услуги. Членството на БТПП в международните организации я оторизира да издава и заверява документи, подпомагащи външнотърговската дейност на фирмите. За осъществяването на тази функция, Палатата поддържа Единен търговски регистър. Освен тази дейност, през настоящата година Търговско-промишлената палата в Благоевград е кандидатствала успешно по 7 проекта, свързани с развитието на бизнес климата в региона.

  „Ние сме една Неправителствена организация и това става за финансиране до към 1 млн. лв. Знаете в кризисна година какво значи това нещо”, заяви Ромео Шатев, председател на ТПП – Благоевград.

  Търговско-промишлената палата – Благоевград работи с много на брой сродни организации. В рамките на дейността си работят с други неправителствени организации, с университети, с цел обучаване на хора, занимаващи се с бизнес. Реализират съвместни проекти, както с местни институции, така и с такива в чужбина. Част от изградените контакти и добро сътрудничество са с университети в Македония, 6 търговско-промишлени палати в Северна Гърция, български и македонски бизнес организации. Дейността на Търговско-промишлената палата – Благоевград е насочена както съм малкия и среден бизнес, така и съм големи корпорации.

  „Проблемите са за всички, големи фирми в региона са 3-4. останалите са малки, някои са с по 1-2 служителя”, каза Шатев.

  Основната цел на Палатата е да защитава стопанските интереси на своите членове, да предоставя информация и консултации на фирмите в Югозападна България, да подпомага техните усилия за финансова стабилност и конкурентоспособност. Въпреки трудностите през тази година, от Търговско-промишлената палата в Благоевград споделят, че относно финансирането са абсолютно самостоятелни.

  Автор: Десислава Велкова, E79 News

   

   


  Линк

Назад