Назад

БТПП: Корупцията отново пречи на бизнеса


 • БТПП: Корупцията отново пречи на бизнеса


   

  Корупцията в България е посочена като един от най-големите проблеми за бизнеса в страната. Това става ясно от проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за условията за бизнес в България през 2012.

  Както и за 2011, така и през настоящата година корупцията остава основен проблем.

  Изследването показва още, че проблем пред българския бизнес е и липсата на квалифицирани кадри. Проучването е направено в периода 12-16-и ноември сред сто фирми. 80 процента от тях смятат, че неефективното административно обслужване пречи на бизнеса. 64 процента пък срещат затруднение при намирането на служители с подходяща квалификация, въпреки 400-те хиляди безработни за второто тримесечие на 2012 година, посочи председателят на палатата Цветан Симеонов.

  Не е редно при 400 хиляди безработни в България над 60 процента от фирмите да са неудовлетворени от квалификацията и обучението на тези, които наемат на работа.

  Фирмите са недоволни и от съдебната система и таксите, които заплащат. Проблем е и корупцията в публичните институции.

  Източникът на корупцията е точно това нарочно забавяне на отговорите, нарочно връщане на документите, за да се стигне до корупционни практики. Данъчната и осигурителна тежест създава също сериозни проблеми. 42 процента от анкетираните са видели в това проблем.

  Според председателя на БТПП Цветан Симеонов, за да се подобри бизнессредата за 2013 година, може да се премахне данъкът върху дивидента, а данъкът за едноличните търговци да се намали от 15 на 10 процента. Това, по думите на Симеонов, ще има само благоприятен ефект.

  Основните проблеми, които възпрепятстват бизнеса през 2012 г. са неефективното административно обслужване според 80% от фирмите и честите изменения в нормативните документи, посочени от 76%.

  Спрямо резултатите от 2011 г., когато БТПП проучи пречките пред бизнеса, не се наблюдава съществено подобрение. Единствено по-голямо намаление се регистрира при броя на фирмите, които са имали затруднения в достъпа до финансиране. Обясненията преди всичко се свързват с по-слабата инвестиционна активност и търсене на кредити от бизнеса, отколкото с улесняване в кредитирането (едва 3.3% е ръстът на кредитите на годишна база към септември 2012 г.).


  Линк

Назад