Назад

Въпреки безработицата, 64 % предприемачите трудно намират добре подготвени кадри


 • Въпреки безработицата, 64 % предприемачите трудно намират добре подготвени кадри


   

  image

   

  През отиващата си година 80 % от представителите на бизнеса у нас са имали проблеми с неефективното административно обслужване, а 76 % от предприемачите страдат от прекалено честата смяна на нормативните документи. Това показва традиционното проучване на БТПП за условията за правенето на бизнес и и нвестиции у нас. Според него повече от половината от фирмите се оплакват от корупция в публичните институции и конкуренцията от неформалната икономика. Обезпокоителни са данните, според които над 64% от фирмите имат проблеми при намирането на служители с подходящата квалификация/образование при наличието на почти 400 хил. безработни през второто тримесечие на 2012 г.

  Спрямо резултатите от 2011 г., когато БТПП проучи пречките пред бизнеса, не се наблюдава съществено подобрение. Единствено по-голямо намаление се регистрира при броя на фирмите, които са имали затруднения в достъпа до финансиране. Обясненията преди всичко се свързват с по-слабата инвестиционна активност и търсене на кредити от бизнеса, отколкото с улесняване в кредитирането (едва 3.3% е ръстът на кредитите на годишна база към септември 2012 г.). Макроикономическата и фискална стабилност на страната, инфраструктурата и общата данъчна тежест са условията за бизнес, получили най-високи оценки през 2012 г. От друга страна фирмите са най-недоволни от съдебната система и таксите, които заплащат.

  През 2012 г. единственото при инфраструктурата, като част от изследваните условия за бизнес и инвестиции, преобладаващия брой фирми (59%), считат, че има подобрение спрямо 2011 г. Според членовете на БТПП най-голямо влошаване настъпва през 2012 г. спрямо 2011 г. в таксите, които плащат фирмите (според 65%) и законодателната среда и регулациите (според 52%). В институционално отношение 14% от бизнеса вижда подобрение в дейността на данъчната администрация през 2012 г. спрямо 2011 г., докато при работата на държавната администрация 7% отчитат като положителни настъпилите промени.

  Да се премахне данъкът върху дивидентите и едноличните търговци да се облагат с 10процентна ставка, а не с 15 на сто, както е в момента, настояват от БТПП. Според председателя на палатата Цветан Симеонов спокойно може да се премахне данъкът върху дивидента, а данъкът за едноличните търговци да се намали от 15 на 10 процента. Въпреки огромната междуфирмена задлъжнялост българският бизнес не отива в съда,

  защото съдебната система не работи добре. Доказателство за това е, че за последните 4 години има утрояване на броя на делата, които решава Арбитражният съд към палатата, поясни Цветан Симеонов. Огромни кредитори като доставчиците на газ, на ток, на парно, имат несъбрани вземания и не прибягват до съдебната система, където делата ще се точат поне 3-4 години и разходите за тях са огромни, обясни Симеонов.

  Затова Палатата съветва бизнеса да включва в договорите си и арбитражни клаузи.

  Симеонов обаче посочи, че много от дружествата не искат да решават споровете си дори и в Арбитражния съд, защото те самите не са изрядни. Голям проблеми пред българския бизнес си остават кадрите. При 400 хиляди безработни 64% от бизнесмените се оплакват, че не могат да намерят подходящите хора."В България не се е променило отношението към труда - каквито и програми да има, няма да станем уважавана икономическа сила, докато това не се промени, коментира шефът на палатата.

   


  Линк

Назад