Назад

Бизнесът за чиновниците: Мързелът по-лош от корупцията Липсата на квалифицирани работници спъва 64% от фирмите


 • Бизнесът за чиновниците: Мързелът по-лош от корупцията Липсата на квалифицирани работници спъва 64% от фирмите


   

  ПЕТЪК, 23 Ноември 2012

   

  Бавното административно обслужване е главният фактор, който прави бизнес средата у нас несигурна, докато корупцията се намира на "почетното" трето място в негативната класация. Това стана ясно от изследване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), представено вчера от нейния председател Цветан Симеонов. 81,1% от всички фирми в страната се спъват в бавното административно обслужване. Липсата на квалифицирана работна сила са посочили 64,2% от фирмите като пречка за работата им.
   
  Корупцията и нелоялната конкуренция се посочва от 60,4% като спънка за бизнеса, а затрудненият достъп до финансиране мъчи 58,5% от фирмите у нас. Тромавото стартиране и изпълнение на европроекти е проблем за 52,8%, а понасянето на солидарна отговорност заради друго неизрядно юридическо лице мъчи 50,9% от анкетираните. Забавянето на плащанията от страна на държавата към частния бизнес по вече сключени договори остава на последното място, като пречи на 41,5% от компаниите в страната.
   
  12 мерки за подобряване на бизнес средата в България предлагат от БТПП. Сред предложенията са премахване на данъка върху дивидентите в размер на 5% и намаляване на налога върху доходите на едноличните търговци (ЕТ) от 15% на 10%. Бизнесът иска и запазване на нивата на корпоративния и подоходен данък. Освен това от БТПП предлагат ускоряване на възстановяването на ДДС, както и съкращаване на времето, в което държавата трябва да се издължи по договори с частния бизнес.
   
  От БТПП се обявяват против "неаргументираното повишаване на минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи". Бизнесът иска по-ниски административни такси и лична отговорност на чиновниците, ако не отговорят на жалби и запитвания.

  Линк

Назад