Назад

Българските власти се срещнаха с испанския бизнес в БТПП


 • Българските власти се срещнаха с испанския бизнес в БТПП


   

  На 21 и 22 ноември 2012 г. в София се провежда среща между компании от Испания и българските власти в лицето на Министерствата на регионалното развитие и благоустройството; на околната среда и водите; на земеделието и храните и на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
   
  Форумът е организиран от Посолството на Испания в София, Икономическата и търговска служба към Посолството, Института за външна търговия и Испанската конфедерация на фирмените сдружения (СЕОЕ).
   
  Срещата протича под формата на кръгли маси и семинари с българската администрация и с местните власти, компетентни по въпросите на инфраструктурите, селското стопанство, транспорта, управлението на водния цикъл и отпадъците.
   
  Целта на тази прагматична, техническа и институционна среща е да се улеснят прекия двустранен контакт и взаимното опознаване; да се насърчат постоянния диалог и обмяната на опит, да бъдат обсъдени различни форми на сътрудничество и да бъдат открити възможности за бъдещо партньорство по съвместни инициативи в сектори от интерес и за двете страни.
   
  Срещата между заместник-председателят на Испанската конфедерация на фирмените сдружения (СЕОЕ) и председател на Строителната камара, г-н Хуан Ласкано, председателят на ASAJA (фермерско сдружение с над 50,000 члена) и представители на фирми от секторите земеделие, воден сектор и строителство и инженерна дейност се състоя вчера. 

  Линк

Назад