Назад

БТПП обучи свои членове за предстоящото въвеждане на система за движение и контрол на акцизни стоки


 • БТПП обучи свои членове за предстоящото въвеждане на система за движение и контрол на акцизни стоки

  София / КРОСС/ Съгласно Закона за акцизите и данъчните складове е предвидено от 1 април 2010 г. да влезе в действие система за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS). БТПП проведе обучение за свои членове за предстоящото въвеждане на системата. Лектор бе г-жа Светла Генова от Агенция „Митници" - национален комуникационен мениджър за EMCS.

  С влизането й в експлоатация, сегашната процедура при движение на акцизни стоки под режим отложеното плащане на акциз в рамките на Общността ще бъде заменено с електронен обмен на данни. Компютъризирането на придружителните административни документи е основната цел на EMCS, като по този начин ще се подобри функционирането на вътрешния пазар чрез опростяване на вътрешнообщностното движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз и ще даде възможност за осъществяване на контрол върху този процес в реално време.

  В сравнение със сега действащата хартиена процедура, новата система ще осигури електронния обмен и валидацията на електронния административен документ, както и електронното приключване на движението.

  Темата е изключително актуална и въпросите, които бяха разгледани по време на семинара ще подпомогнат работа с уеб-приложението на Системата за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS).


  Линк

Назад