Назад

БТПП чества 200 години от първото търговско сдружение в България


 • БТПП чества 200 години от първото търговско сдружение в България


   

  БТПП пое инициатива, с други заинтересовани организации и фирми от бранша, по организацията за честването на 200 години от основаването на най-старото известно Софийско браншово търговско-бакалско сдружение „Свети Три светители“, съобщиха за „1към1“. С това сдружение се е поставило началото за обединяване на гилдията на търговците в България.
   
  Сред официални гости бяха Камелия Лозанова – изп. директор на Агенция по заетостта, Юлиян Митев – изп. директор на Агенция по вписванията, Борислав Стефанов – изп. директор на Българска агенция за инвестиции, Емилиян Абаджиев управител на Метро Кеш енд Кери и председател на Сдружение за модерна търговия.
   
  В рамките на програмата за честването беше представено специално юбилейно издание.
   
  Целта на честването бе да покажем, че още от далечни времена ролята на гилдията на търговците в обществото е била значима, че те са се ползвали с уважение и авторитет. Заемали са важно място в процеса на икономическото изграждане на страната ни – преди и след Освобождението. В национално-освободителната борба гилдията на търговците е осъществявала редица социални функции в полза на обществото като финансово е подпомагала изграждането на училища, вкл. занаятчийски, подпомагала е дейността на читалищата и църковните настоятелства, поддържала е сиропиталища и др.
   
  Търговско-промишлените палати в България официално са създадени в 1895г. – преди 117 години, но са се учредили на основата на предишни търговски и занаятчийски обществени организации. Софийското браншово търговско бакалско сдружение „Три светители“ е най-старото и дейността му продължава до Втората Световна война. През това време многобройните му членове проявяват грижа за обикновеното население - отпускат стоки на кредит, дават пари за благородни каузи като строителство на училища и читалища.
   
   

  Линк

 • БТПП чества 200 години от първото търговско сдружение в България


   

  Българската търговско-промишлена палата днес отбелязва 200 години от създаването на първото сдружение на търговци в България и ще представи своето юбилейно издание, посветено на юбилея.
   
  През 1812 г. е основавано най-старото известно Софийско браншово търговско-бакалско сдружение "Три светители", с което е поставено началото за обединяване на гилдията на търговците в България.
   
  Търговско-промишлените палати в България са официално създадени в 1895 г. – преди 117 години, но те са се учредили на основата на предишни търговски и занаятчийски обществени организации.
  По данни на БТПП Софийското браншово търговско бакалско сдружение "Три светители" е най-старото обявено.
   
   В рамките на програмата за честването е предвидено представяне на специално юбилейно издание, което да напомни за ролята на това сдружение и на неговите членове и да я свърже със съвременните измерения на модерната търговия и ролята и в обществото.

  Линк

Назад