Назад

Бюджет 2013: Колкото повече харчи държавата, толкова повече ще е корупцията


 • Бюджет 2013: Колкото повече харчи държавата, толкова повече ще е корупцията  BCCI ®2012

   

  София /КРОСС/ По искане на БСП в БТПП се проведе среща на национално-представителните работодателски организации по проблемите и политиките в проекта за Бюджет 2013. Гости бяха Евгени Узунов – зам. председател на БСП, Пламен Орешарски, народен представител и бивш министър на финансите и Йордан Стойков – член на ИС на партията. „Проектът на Бюджет 2013 е относително добре балансиран, но има опасност да не се изпълни приходната му част, затова  получава 4 негативни оценки”, беше коментарът на Орешарски. 

  От страна на работодателските организации председателя на АИКБ Васил Велев отбеляза наличието на риск да не се изпълнят заложените в бюджета параметри, при това ниво на събираемост. Становища представиха още Камен Колев - зам председател на БСК и Румяна Георгиева парламентарен секретар на КРИБ.

  Председателят на БТПП Цветан Симеонов се изказа в подкрепа на запазването плоския данък, защото ползите са повече от недостатъците. Г-н Велев допълни, че проблемите, които трябва да се решат са увеличението на минимална работна заплата, което не се подкрепя и от БТПП, пенсиите за инвалиди, заплащането на първите три дни болнични, които от временна мярка са останали вече постоянна.

  Цветан Симеонов отбеляза, че БТПП подкрепя един балансиран бюджет и запазване на данъчните нива, с изключение на данъка върху едноличните търговци и данъка върху дивидентите. Администрацията продължава да представлява проблем и ако обслужването на бизнеса се подобри, това ще се отрази добре на климата за излизане от кризата. Друго усложнение, което „спира“ бизнеса е, че има определени райони, които са фактически дискриминирани, какъвто е случая с област Монтана, която данъчно се обслужва от Велико Търново, заради проведени съкращения в данъчната администрация. 

  Беше отбелязано като положително намерение въвеждането обслужване на фирмите по електронен път, предвиждано с реализацията на електронно правителство, но не с представяне само на активни 5000 хил. карти, защото фирмите са много повече. Симеонов напомни, че размера на таксите на предоставените услуги, трябва да покриват единствено разходите за обслужване на бизнеса. Съотношението на осигурителните вноски между работник и работодател би било добре да са поделени поравно. Относно здравеопазването Председателят на Палатата отбеляза, че има световни стандарти, които работят много добре в други страни и съответно могат да се изпълняват и в България, по модела на Съвета на GS1-България, който е към БТПП. 


  Линк

Назад