Назад

Бизнесът е против данъчни промени


 • Бизнесът е против данъчни промени


  09:21 | 03.11.2012 | 

  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) подкрепя един балансиран бюджет и запазване на данъчните нива, с изключение на данъка върху едноличните търговци и данъка върху дивидентите.

  Това коментира председателят на Палатата Цветан Симеонов по време на проведената в петък в БТПП среща на национално-представителните работодателски организации по проблемите и политиките в проекта за Бюджет 2013. Обсъждането бе по инициатива на БСП и на него присъства Пламен Орешарски, народен представител и бивш министър на финансите, както и Евгени Узунов – зам. председател на БСП и Йордан Стойков – член на ИС на партията.

  От страна на работодателските организации председателят на АИКБ Васил Велев отбеляза наличието на риск да не се изпълнят заложените в бюджета параметри, при сегашното  ниво на събираемост. Същото опасение изрази и Пламен Орешарски. Участниците в срещата се обединиха и около позицията, че колкото повече харчи държавата, толкова повече ще е корупцията

  Цветан Симеонов се изказа в подкрепа на запазването плоския данък, тъй като според БТПП ползите са повече от недостатъците. Симеонов изтъкна, че администрацията продължава да представлява проблем и ако обслужването на бизнеса се подобри, това ще се отрази добре на климата за излизане от кризата. Друго усложнение, според БТПП, което „спира“ бизнеса е, че има определени райони, които са фактически дискриминирани, какъвто е случая с област Монтана, която данъчно се обслужва от Велико Търново, заради проведени съкращения в данъчната администрация. 

  Сред проблемите, които трябва да се решат през 2013 г., според Васил Велев, са увеличението на минимална работна заплата, което не се подкрепя и от БТПП, пенсиите за инвалиди и заплащането на първите три дни болнични, които от временна мярка са останали като вече постоянна норма. 

  Беше отбелязано като положително намерението за обслужване на фирмите по електронен път, предвиждано с реализацията на електронно правителство. Цветан Симеонов напомни, че размера на таксите на предоставените услуги, трябва да покриват единствено разходите за обслужване на бизнеса. Освен това от БТПП са на мнение, че съотношението на осигурителните вноски между работник и работодател би било добре да са поделени поравно.

   

  Линк

Назад