Назад

България трябва да има по-активна роля при формирането на европейските политики БТПП:


 • България трябва да има по-активна роля при формирането на европейските политики БТПП:
  България трябва да има по-активна роля при формирането на европейските политики - не да гони някакъв конкретно национален интерес в дискусиите, а да допринесе за общоевропейските политики. Toва заяви министърът по усвояването на средствата от Европейския съюз (ЕС) Томислав Дончев на среща късно в понеделник (10 януари) в Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Форумът се проведе по повод поемането на ротационното председателство на ЕС от страна на Унгария. Основните приоритети на страната са свързани с проблемите на интеграцията на малцинствата; запазването на фискалната дисциплина в Общността; сближаване между старите и новите страни членки в ЕС.
  Основният проблем, на който страните-членки основно трябва да обърнат внимание през 2011 година, е свързан с интеграцията на малцинствата. На тази проблематика все още малко се отделя внимание в общественото пространство, изтъкна Дончев.
  Трябва да даваме мнения, а не да бъдем, както досега - повече наблюдаващи проблемите на единния европейски пазар, смята още Дончев.
  Коментар по темата за европейската интеграция направи и председателят на БТПП Цветан Симеонов. В българското обществено пространство трябва да се дава повече информация за този проблем. Хората трябва да получават своевременна и разбираема информация за законовите промени, които се готвят в Брюксел, смята Симеонов.
  Председателят на Евроклуба към БТПП Ингрид Шикова погледна на приоритетите на Палатата през призмата на поезията. Основното си виждане тя сподели като се позова на унгарския поет и революционер Шандор Петьофи.
  „Миналото е винаги пълно с поуки, стига да съумеем да ги прочетем и да се възползваме от тях", заяви Шикова
  Един от основните въпроси, на които трябва да се отдели внимание през настоящата година, е свързан с усъвършенстването на вътрешния пазар, отчете Шикова. Нашият пазар трябва да бъде иновативен, за да бъде конкурентоспособен на европейския, смятат от Евроклуба.
  Друга важна задача, пред която е изправена страната, е участието ни в дискусиите за формирането на финансовата рамка на следващия планов период на ЕС (2014 -2020). 
  Линк

Назад