Назад

GS1 България участва в регионален форум на „GS1 Европа“ в Букурещ


 • GS1 България участва в регионален форум на „GS1 Европа“ в Букурещ


   

  Преди девет години в GS1 се обсъждаше най-вече как да се прилагат основните елементи на системата. На провеждащия се в Букурещ Регионален форум (16-19 октомври 2012г.), дискусията сега ще се съсредоточи повече върху иновациите и бъдещите възможности. Глобалните тенденции и технологии се развиват динамично и разширяват възможностите за системата GS1, като се отварят нови области за изследване. Ръководейки се от стратегията „Иновацията изисква добри основи, за да започнем“, GS1 избра мото на форума в Букурещ: " От основните стандарти към иновации".
   
  Качеството на данните (Data Quality) и средата за глобална синхронизация на данните (GDSN), както и приложенията за мобилни телефони и взаимодействието между секторите при идентификацията на потребителските стоки ще бъдат дискутирани на форума на „GS1 Европа“. Българската страна е представена от Надежда Панчева и Чавдар Селвелиев - членове на Бюрото на GS1 България, Христо Содев, изп. секретар, и Любомир Гайдаров, експерт в GS1 България. Към работата на форума утре ще се присъедини и председателят на БТПП Цветан Симеонов.
   
  В съвета на „GS1 Европа“ членуват 45 национални организации от общо 108 национални организации в света. Паралелно с провеждането на Регионалния форум ще има и заседание на Регионалния борд на „GS1 Европа“, който включва изпълнителните директори на организациите от Европа. От българска страна в заседанието ще участва Христо Содев.
   
  Ключовите теми на Регионалния форум са свързани с проследимостта, която осигурява стандартите GS1 в глобален мащаб, мобилните комуникации и по-конкретно приложението им в търговията, резултатите от използването на мобилни приложения за проверка легитимността на идентификационните номера. Акцент се поставя на развитието и внедряването на стандарта GS1 в електронното правителство. Ще се разглеждат и въпроси, засягащи състоянието на електронното фактуриране в отделните европейски страни.
   
  Ориентирането на бизнеса към потребителите (B2C) остава за поредна година една от основните теми на форума. Ще се обсъжда темата за проследимостта на храните по веригите за снабдяване. Специален доклад с актуална информация за дейността на GS1 ще представи президентът на организацията г-н Мигел Лопера. 

  Линк

Назад