Назад

БТПП ще съдейства за разширяване на външните пазари на металургичната индустрия


 • БТПП ще съдейства за разширяване на външните пазари на металургичната индустрия


   София /КРОСС/ Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с Антон Петров, председател на Българската асоциация на металургичната индустрия. На срещата присъства и Лъчезар Искров, член на Управителния и Изпълнителния съвет на БТПП. Обсъдени бяха въпроси, касаещи съдействието на БТПП в търсене на пазари за разширяване на експорта в металургичната индустрия.

  От Асоциацията се ангажираха да подготвят информация за продуктова гама по региони, които представляват интерес за експорт на металургична продукция, както и за привличане на нови пазари.

  БТПП от своя страна ще окаже съдействие на Асоциацията за разпространяване на информацията чрез свои партньори в чужбина. При организиране на двустранни срещи Палатата ще помага за насърчаване на инвестиции в този важен отрасъл за страната.

  БАМИ ще информира своите членовете за възможността да представят дейността си по време на бизнес форуми организирани от БТПП както в страната, така и в чужбина.

  В заключение на срещата се обсъди подготовка на съвместно предложение до министъра на икономиката, енергетиката и туризма с конкретни стъпки за разширяване на експортната стратегия на страната в областта на металургичната индустрия и включване на търговските представители на България в съответните региони с изисквания към тях.


  Линк

Назад