Назад

Съдействие на БТПП за разширяване на външните пазари на металургичната индустрия


 • Съдействие на БТПП за разширяване на външните пазари на металургичната индустрия


   В изпълнение на договореност по време на последното заседание на Консултативния съвет „Пакт за индустриална стабилност” към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с Антон Петров – председател на Българската асоциация на металургичната индустрия. На срещата присъства и Лъчезар Искров – член на Управителния и Изпълнителния съвет на БТПП.

  Обсъдени бяха въпроси, касаещи съдействието на БТПП в търсене на пазари за разширяване на експорта в металургичната индустрия.

   

  От Асоциацията се ангажираха да подготвят информация за продуктова гама по региони, които представляват интерес за експорт на металургична продукция, както и за привличане на нови пазари.

   

  БТПП от своя страна ще окаже съдействие на Асоциацията за разпространяване на информацията чрез свои партньори в чужбина. При организиране на двустранни срещи Палатата ще помага за насърчаване на инвестиции в този важен отрасъл за страната. 

   

  БАМИ ще информира своите членовете за възможността да представят дейността си по време на бизнес форуми организирани от БТПП  както в страната, така и в чужбина.

   

  В заключение на срещата се обсъди подготовка на съвместно предложение до министъра на икономиката, енергетиката и туризма с конкретни стъпки за разширяване на експортната стратегия на страната в областта на металургичната индустрия и включване на търговските представители на България в съответните региони с изисквания към тях.  Линк

Назад