Назад

БТПП УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ "EUROASIA – FASHION"


 • БТПП УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ "EUROASIA – FASHION"


   Основна цел на проект "EUROASIA – FASHION" е насърчаване на търговските връзки на МСП в текстилния сектор от ЕС (България, Гърция и Холандия в частност) с фирми от Казахстан, Киргизстан и Узбекистан.

  На 24 и 25 септември 2012 г. БТПП взе участие в заключителна среща на партньорите по проекта, проведена в гр. Порто (Португалия). Датите и мястото бяха избрани да съвпадат с 28мия Световен форум по текстил и облекло, организиран от Международната федерация по текстил и облекло (IAF). Всеки от партньорите имаше за цел да състави 3-членна делегация от представители на текстилния сектор от страните, представени в проекта, за да създадат контакти с представители от други страни, да проведат срещи и да обменят опит.

  От българска страна взеха участие представители на "Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил" (БАПИОТ), "Браншова организация за текстил и облекло" (БОТО) и Алмарекс ЕООД.

  По време на форума бяха направени различни презентации на тема текстил и мода и демонстрирани "добри практики" в развитието на сектора. Българските участници имаха възможност да установят ползотворни контакти с участниците по проекта "Euroasia – Fashion "- асоциации и фирми от областта на текстила от Киргизстан, Казахстан и Узбекистан както и с организации и фирми от текстилния бранш от цял свят.

  Българската делегация посети и 40то издание на текстилното изложение "Модисимо" в Порто, на което бяха представени последните новости в модата и технологиите на облеклото и текстила.

  Информация за Международната федерация по облекло и текстил IAF можете да намерите на адрес: http://iafnet.eu/


  Линк

Назад