Назад

Търговията на България с Нова Зеландия има нужда от стимулиране


 • Търговията на България с Нова Зеландия има нужда от стимулиране


   Генералният консул на Нова Зеландия в Милано – Клер Уилсън, която изпълнява и функцията на търговски комисар за Италия и Източна Европа, включително България посети Българската търговско-промишлена палата и се срещна с председателя Цветан Симеонов.
   
  По време на срещата бе отбелязан скромния стокообмен между България и Нова Зеландия, който през 2011 г. възлиза на 9 млн.щ.д. Към момента търговското салдо е в полза на нашата страна, главно поради реализиран скок в износа с реализираните през миналата година продажби на миялни и пакетиращи машини, увеличение при износа на ламарини и листове от мед, както и удвояване в стойностно изражение на изнесените сирена и извари и на препаратите за храна на животни. Г-н Симеонов констатира, че има неизползван потенциал в двустранната търговия.
   
  Г-жа Уилсън представи постиженията на своята страна в селскостопанския сектор и по-специално в животновъдството и месопреработката.
   
  Забележителни са успехите в оптимизиране на селскостопанското производство, въвеждане на технологии в този сектор и постигане на висока ефективност. Нова Зеландия може да предложи освен богат опит и експертиза в агробизнеса и висококачествени продукти: месо, кожи, вълна, вино и др. продукти. Страната има богат опит в корабостроенето и яхтеното дело, в производството на медицинска апаратура, информационни технологии, прилагани в здравеопазването и др.
   
  Председателят на БТПП запозна генералния консул на Нова Зеландия с икономическата ситуация в страната и представи условията за бизнес. Бе договорено провеждане на последващи срещи и бизнес събитие, посветено на Нова Зеландия в БТПП с цел стимулиране на двустранната търговия.

  Линк

Назад