Назад

БТПП поддържа Регистър на задълженията


 • БТПП поддържа Регистър на задълженията
   Регистър на задълженията ДЕБНЕТ - http://www.bcci.bg/debtnet.html , който работи за подпомагане на стопанските субекти и администрацията за своевременно събиране на техни вземания и за намаляване на вътрешната междуфирмена задлъжнялост, представи Българската – търговско промишлена палата в рамките на Есенния панаир. На презентацията бяха показани новите услуги, които организацията предлага за бизнеса. Председателят на БТПП Цветан Сименов и главният секретар Васил Тодоров акцентираха на издаването и заверката ежегодно на над 25 000 външнотърговски документи: сертификати за произход на стоки; подписи на представителите на регистрираните правни субекти, положени върху експортни фактури, договори, декларации, производствени сертификати, ценови листи, оферти и др. Палатата съдейства за заверка на покани-декларации за бизнес пътуване на чужденци в България.
   
  Арбитражният съд (АС) при БТПП - институция с дългогодишна традиция в областта на разрешаване на правни спорове, разрешава граждански спорове, както и спорове за попълване празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, независимо от това, дали седалището или местожителството на едната или и на двете страни е в РБългария. Новост е електронна интернет базирана платформа на АС.
   
  Сред новостите бяха представени проектите на БТПП насочени към бизнеса. Услугите, предлагани по проектите са безплатни и покриват разнообразие от дейности: Платформата за електронна търговия на EСomGrid (Electronic Commerce Grid) – www.ecomgrid.com с българска и английска версии, където се предоставя среда и инструменти за създаване и управление на бизнес-контактите между стопанските субекти. 
  В представянето участва поддържаната от БТПП База за индустриалните зони/паркове на територията на страната - http://www.bcci.bg/bulgarian/zones/ . Продуктът цели да популяризира дейността на тези обекти сред бъдещи потенциални инвеститори. Към момента съдържа информация за 64 индустриални зони в цялата страна.  
  От една година действа Виртуална социална академия, като започва предоставянето на безплатни консултантски услуги за трудовоправни и осигурителни отношения, както и по фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците.
  Източник: GustoNews

  Линк

Назад