Назад

И новият закон ще остави вратичка за възлагане на поръчки без търг


 • И новият закон ще остави вратичка за възлагане на поръчки без търг


  Наделина Анева

   Министърът на еврофондовете даде да се разбере, че все пак ще има изключения за някои фирми, които ще получават поръчки без търг.

  Възможността да се възлагат при определени условия поръчки на държавни и общински фирми без търг ще се запази в готвения нов Закон за обществените поръчки (ЗОП). Това съобщи министърът на еврофондовете Томислав Дончев на дискусия вчера. Целта на новите корекции е да не се бавят процедурите с отношение към усвояването на еврофондовете. Министър Дончев представи основните насоки от концепцията на правителството пред браншови организации и НПО. На критиките той отговори, че преференцията ще важи в много малко случаи - само за фирми, които са 100% държавни или общински и не изпълняват други услуги освен по предмета на поръчката. Така например общината ще може без конкурс да възлага поръчка за чистота. Според Дончев нямало опасност от злоупотреби, тъй като цената на сметосъбирането например се одобрява от общинския съвет. Ведомствена фирма като "Информационно обслужване", която е към финансовото министерство, няма да може да се ползва от специалния режим, защото в нея има и частни акционери, поясни още евроминистърът.

  Предвижда се в новия ЗОП да отпадне обявлението в "Държавен вестник" за поръчки под националните прагове, те ще се обявяват само в регистъра на обществените поръчки. Дончев обясни, че от това прозрачността няма да пострада и процедурите ще поевтинеят.

  Концепцията на работната група, която готви измененията, предлага подобряване структурата на законодателството чрез намаляване броя на подзаконовите нормативни актове и обединяване на всички процедури за възлагане на обществени поръчки в един закон.

  Томислав Дончев изслуша вчера забележките и обобщи, че не бива да се очаква промените в закона "да бъдат най-малко общо кратно от исканията на всички". Някои от предложения се повтарят многократно при всяка подобна дискусия. Йордан Кисьов от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България предложи да се върне старото изискване за провеждане на конкурс да има поне три валидни оферти. От конфедерацията настояват и за силен превантивен контрол на процедурите от Агенцията по обществени поръчки. От Българската търговско-промишлена палата и на Българска стопанска камара предложиха по-широко участие на външни организации в комисиите за оценка на проектни предложения.

  БТПП поиска още в закона да се регламентира съществуването и поддържането на "черни списъци" на неизрядните фирми. Диана Ковачева, шеф на "Трансперънси Интернешънъл България", настоя за включване на правила за привличането на независим наблюдател при обявяване на процедура по ЗОП.


  Линк

Назад