Назад

Цветан Симеонов, БТПП: Район Тараклия в Молдова предоставя добри възможности за инвестиции


 • Цветан Симеонов, БТПП: Район Тараклия в Молдова предоставя добри възможности за инвестиции


   Водещ: Българската търговско-промишлена палата организира днес семинар на тема „Възможности за бизнес и инвестиции в българския етнически район Тараклия, Република Молдова”. Събитието се провежда съвместно с посолството на Република България в Република Молдова. Господин Симеонов, каква е целта на този форум? 
  Цветан Симеонов: Целта на този форум е да направим още стъпки за установяване на по-тесни контакти между българския бизнес и бизнеса, местните власти от един регион в Молдова, който има преобладаващо българско население. 

  Водещ: Разбираме, че ще бъдат обсъждани конкретни идеи. Какви са те, какви предложения ще бъдат направени?
  Цветан Симеонов: БТПП както е известно се ограничава до създаването на благоприятни условия за извършването на сделките, а самите сделки се извършват от бизнесмените. Затова ние сме отправили покана до фирми, които се интересуват от развитие на контактите с Тараклия. Няма някакви ограничения във вид фирма или сектор. Делегацията, с която ние имахме предварителна среща вече на Пловдивския панаир, вчера се запозна със състоянието на българската икономика и мисля, че те са впечатлени. Днес ще продължат обсъжданията. Няма никакви ограничения за фирмите защото те ще могат да установят контакт първо с председателя на Районния съвет в Тараклия, който формално е водач на делегацията. Също така зоната за свободно предприемачество, както се казва, свободната зона за в производствения парк Тараклия е в състава на делегацията. В делегацията е също шефът на отдела по инвестиции и икономика, тоест ще имат пряк досег до хората, от които зависят инвестициите в тази насока. 

  Водещ: Имате ли вече впечатления дали има интерес от страна на българския бизнес за инвестиции в Тараклия? 
  Цветан Симеонов: Ние ще се възползваме от тая възможност да установим по-тясна връзка, да има обмен на информация и ще продължим, разбира се, работата за разширяване на контактите с Тараклия. Както знаете, ние подкрепихме, това е един от приоритетите в политиката на президента на републиката господин Плевнелиев, той залага много на това, а и ние го подкрепяме, защото ма много логика в желанието му да развием контактите специално с българската диаспора зад граница. Някъде в райони, които не са толкова развити, както с Тараклия, мисля, че вече българската икономика, българските фирми имат капацитета, имат силата да се опитат да направят инвестиции и да допринесат за развитието на тая диаспора в съответната страна. Радвам се, че имам възможност и аз чрез Радио „Фокус” да направя това послание. Добре е да проявим отговорност към тези българи зад граница и с възможностите, които вече има българската икономика, да проявим нашата загриженост. Мисля, че това ще се отплати, защото от предварителните разговори, които имахме, виждам страшно желание, уважението което имат към България и, разбира се, липсата на каквато и да е бариера, говорят добре български език, макар и с малко по-стар вид, остарял български.

  Водещ: Съхранен в онзи вид, в който е оставен от техните деди, когато са напуснали пределите на родината. 
  Цветан Симеонов: Точно така. 
  Водещ: Каква обаче е бизнес логиката? Аз разбирам емоционалната страна за всички нас българите; хуманитарната страна на въпроса, който е изведен като приоритет и от президента Плевнелиев. Но чисто пазарната логика какво казва, какви са предимствата на инвестициите именно в район Тараклия? Има ли такива? 

  Цветан Симеонов: Пазарната логика има своето обяснение. Разбира се, че ние не разчитаме само на емоциите. Те ще си направят съответното представяне, но предварителната информация, която имаме е позициите на този регион, той е в близост до Русия, в близост до други страни от бившия Източен блок и по този начин създава добра предпоставка. Второто – самата Молдова има специален статут по отношение на Русия. Да не говорим за свободната зона, която също ще бъде представена. Тоест има добри предпоставки за използване предимствата на Тараклия като територия и контактите на Молдова със страни, с които ние нямаме такива преференции, най-общо казано. 
  Водещ: Всъщност какви до момента са икономическите и търговски отношения между България и Молдова? Има ли все пак наченки на такива? 

  Цветан Симеонов: Има, но разликата е в това, че първо нашите усилия, пък и на фирмите в България, бяха насочени към завоюване на позиции в Европейския съюз. Знаете, че от 80% търговията преди повече от 20 години бе в рамките на СИВ, 60% към бившия Съветски съюз. В момента 60-те процента в нашата външна търговия вече е ЕС. Това беше един много тежък период на пренасочване на усилията. Но мисля, че сега можем да използваме освен незабравените добри и качествени стоки, които са изнасяни в този регион, пак казвам, ние имаме и липсата на каквато и да било езикова бариера и отлични чувства на населението към българския потенциален инвеститор. 
  Водещ: Казахте, че вчера сте имали възможност да се срещнете с делегацията на Молдова, която е ръководена от председателя на Районен съвет Тараклия Александър Гарановски, който също е бил наш събеседник в ефира на радио „Фокус”. Не веднъж сме поставяли темата за възможностите за сътрудничество между България и Молдова. Какви са очакванията на молдовската делегация?

  Цветан Симеонов: Това ми е трудно да кажа. Те до час ще бъдат в търговската палата и ще започнат конкретните разговори. Ние имаме желанието да помогнем с всички възможни на палатата средства тези желания да се осъществят. Вчера по начин, по който и с нас са се отнасяли в периода на промените, ние поканихме цялата делегация да присъства на едно двучасово заседание на председателите на регионални търговско-промишлени палати, които обсъждаха въпроси от целия спектър на българската икономика, състоянието й, трудностите на фирмите, предимствата, възможностите. Така че те вече са вдъхнали от атмосферата на българската икономика. Днес ние ще получим повече информация за това. Фирмите ще научат как може да се прави бизнес с Тараклия. 

  Росица АНГЕЛОВА

  Линк

Назад