Назад

БТПП:Икономиката се съживява


 • БТПП:Икономиката се съживява   Макар и плахи има признаци за съживяване на българската икономика, което се дължи на приличен ръст на предприятията, коментира Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ при представяне на класацията на палатата ТОП-100 на водещите фирми в България, приключили 2011 г. с много добри показатели.

  За четиринадесета поредна година БТПП подготвя класациите. Изследвани са над 5340 компании, които създават около 76,94% от БВП на страната.

  Първите 100 най-успешни фирми, представени в класациите, са подбрани по стандартни критерии:
  приключили 2011 г. с печалба и с нетни приходи от продажби през 2010 г. над 100 000 лв.
  три класации по 100 фирми, селектирани по показатели за динамичност и рентабилност.

  ТОП 100 на фирмите с най-голяма рентабилност на собствения капитал – печалба на 100 лв. собствен капитал
  Първите 100 фирми достигат средно по 112 лв. печалба на 100 лв. вложен собствен капитал.
  Средната печалба за фирмите през 2011 г. е 767 хил.лв., а през 2010 г. 366 хил.лв
  Постигнатият растеж в печалбата е от 109% през 2011 г. спрямо 2010 г.

  Техните приходи от продажби възлизат на 672 млн.лв. през 2010 и 755 млн.лв. през 2011 г., като средният ръст за периода е 12%.

  ТОП 100 на фирмите с най-голяма рентабилност на приходите – печалба на 100 лв. приходи от продажби
  Първите 100 фирми достигат средно по 50 лв. печалба на 100 лв. приходи от продажби.
  Средната печалба за фирмите е в размер на 1.2 млн.лв. през 2011 г. и 772 хил.лв. през 2010 г.
  Тя нараства с 56% през 2011 г. спрямо 2010 г.

  По критерия нетни приходи от продажби първите сто най-динамични фирми са със среден ръст от 252 на сто през 2011 г. при ръст от 1,7% на икономиката на страната за същата година. Общо приходите на тези компании са над 1,1 млрд. лева спрямо 312 млн. лева през 2010 г.

  Средната печалба на фирмите през 2011 г. спрямо 2010 г. за първите сто дружества е осем пъти по-добра. 
  Секторите, в които е отбелязан този ръст, са търговията и услугите, а най-добре са позиционирани фирмите в София – град и област, и в Югозападния регион. Микропредприятията и малките фирми имат изглед не само да останат на пазара, но и да станат средни и големи фирми.

  Класациите на БТПП са изготвени на база публично обявена счетоводна информация и изключват всякакъв субективизъм. Фирмите са оценени според най-високите стойности на изменението на приходите от продажби на стоки и услуги, печалба на 100 лева собствен капитал и печалба на 100 лева приходи от продажби.
  Още подробности от проучването може да се види на сайта на БТПП.

  Линк

Назад