Назад

И БТПП със становище за цената на природния газ


 • И БТПП със становище за цената на природния газ


   
  На проведеното в четвъртък заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроса за обсъждане на промяна на цените на природния газ за ІV–то тримесечие на 2012 г. при продажба от обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа, Българската търговско-промишлена палата (БТПП) изрази мнение за по-голяма прозрачност по отношение на постигнатите договорености за цената на природния газ.

  Палатата поиска да се представи подробен анализ на причините, поради които за крайните потребители на природен газ отстъпката е над 16 пъти по-ниска от тази, която е договорена за обществения доставчик.
  Предлаганото намаление на цената в предложения за обществено обсъждане текст – с 0,67%, на практика означава, че българските потребители покриват загубите на Обществения доставчик, който не е в състояние да разреши проблемите със своите несъбрани вземания, смятат от БТПП.

  Палатата счита, че българските фирми не трябва да поемат тежестта на недоброто управление на дружеството – обществен доставчик, което в своите договори не е включило арбитражни клаузи за бързо събиране на просрочените си вземания.

  Подобна възможност за бързо събиране на вземанията предлага и Арбитражния съд при Българската търговско- промишлена палата.

  Линк

Назад