Назад

БТПП: Българите покриват загубите на Обществения доставчик на газ


 • БТПП: Българите покриват загубите на Обществения доставчик на газ


   
  /КРОСС/ На проведеното днес, 20.09.2012 г., заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроса за обсъждане на промяна на цените на природния газ за ІV-то тримесечие на 2012 г. при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа, Българската търговско-промишлена палата (БТПП) изрази своето становище за по-голяма прозрачност по отношение на постигнатите договорености за цената на природния газ, като поиска да се представиподробен анализ на причините, поради които за крайните потребители на природен газ отстъпката е над 16 пъти по-ниска от тази, която е договорена за Обществения доставчик.

  Предлаганото намаление на цената в предложения за обществено обсъждане текст - с 0,67%, на практика означава, че българските потребители покриват загубите на Обществения доставчик, който не е в състояние да разреши проблемите със своите несъбрани вземания.

  БТПП счита, че българските фирми не трябва да поемат тежестта на недоброто управление на дружеството - Обществен доставчик, което в своите договори не е включило арбитражни клаузи за бързо събиране на просрочените си вземания. Подобна възможност за бързо събиране на вземанията предлага и Арбитражния съд при Българската търговско- промишлена палата.

  Линк

Назад