Назад

Къде е пловдивският бизнес?


 • Къде е пловдивският бизнес?


   
  Българската търговско промишлена палата представи  "ТОП 100 - Фирми, водещи в икономиката на България през 2011 г.". В процеса на подготовката му са обработени данните от годишните финансови отчети на 5340 фирми, които формират 76,94% от БВП на страната.
  Председателят на Палатата Цветан Симеонов подчерта, че София - Град, Софийска област и Югозападният регион произвеждат почти 50% от брутния вътрешен продукт на страната. 
  Класирането е направено по няколко критерия:
          1. Изменението на нетните приходи от продажби през 2011 спрямо 2010 г.:
  От пловдивските фирми тук на второ място е Ай Пи транс -известна като ПИМК/ товарен транспорт/, на 17-о - Булстрой инженеринг, а на 18 Комат 2.
          2. Печалбата на 100 лв. приходи от продажби през 2011 г.:
  Тук на 18 място е "Крепежни изделия"
          3. Печалбата на 100 лв. собствен капитал през 2011 г.
  На  29 място -  "Фелина България
  " - занимава се внос и търговия с храни и аксесоари за домашни любимци.
  Сумарно пловдивските фирми като цяло се нареждат в различните класации между второ и девето място.
  Методологията на класациите по трите критерии включва само фирми, приключили 2011 г. с печалба и реализирали приходи от продажби над 100 хил. лв. през 2010 г.
  Основните изводи от класацията на БТПП за ставащото в икономиката през 2011-та година
          Когато икономиката на страната показа слаб растеж от 1.7% през 2011 г., 100-те фирми с най-висок ръст на приходи от продажби достигат 252%. Основната част са от сектора на търговията - 48%, но забележително е, че в период на спад на строителството, фирмите от този бранш имат дял от 13% - повече от всяка от отделните индустрии.
  ·         Първите 100 фирми, класирани по максимална величина на печалбата спрямо вложения собствен капитал, достигат средно по 112 лв. печалба на 100 лв. капитал. Рекордната стойност е 271 лв. печалба на 100 лв. капитал. Водещи са: търговията (37%), услугите (28%) и индустрията (23%), като промишлеността основно е представена от текстила.
  ·         В третата класация по реализираната печалба на 100 лв. приходи от продажби изненадващо секторите услуги (35% дял) и индустрия (21% дял) се оказват с повече фирми от търговията, която заема първо място в предходните две класации. От промишления сектор най-много са фирмите, произвеждащи машини и оборудване. Фирмите достигат средно 50 лв. печалба на 100 лв. приходи от продажби, а средната печалба е 1.2 млн.лв. през 2011 г.
  ·         Микро предприятията са най-динамичните и рентабилни фирми в България с основен дял в трите класации - от 73%. Средните и малките фирми са 26%, а големите - 1%. В териториално отношение най-много са фирмите от София (40% от всички), следват големите градове като Пловдив, Русе, Варна и Стара Загора.

  Линк

Назад