Назад

Българската икономика – неравномерно разпределена


 • Българската икономика – неравномерно разпределена


   
  Почти 50% от БВП се произвежда в София, Софийска област и Югозападният регион

  Разпределението на икономиката в България е неравномерно. До този извод са стигнали експертите на Българската търговско-промишлена палата, които изготвиха класацията "ТОП 100 – Фирми, водещи в икономиката на България през 2011 г.".
  В Палатата са обработили данните от годишните финансови отчети на 5340 фирми, които формират 76,94% от Брутния вътрешен продукт на страната.
  Данните сочат, че почти 50% от БВП се произвежда в София, Софийска област и Югозападния регион.
  "От класацията се вижда, че 1 - 2 предприятия в определен регион са добре работещи и в малко градче, като се позиционират в нашата класация на нивото на един областен център”, обясни председателят на Палатата Цветан Симеонов. Представителите на бизнеса се заканват, че няма да пропуснат да напомнят на компетентните органи, че е необходимо да се вземат мерки за едно по-равномерно разпределение на икономиката в страната.
  Компаниите, класирали се сред 100 най-успешни, са оценявани по три ключови критерия - изменението на нетните приходи от продажби спрямо предходната година, печалбата на 100 лв. собствен капитал, печалбата на 100 лв. приходи от продажби.
  Когато икономиката на страната показа слаб растеж, 100-те фирми с най-висок ръст на приходи от продажби достигат 252%, сочат данните на БТПП. Цели 48% от тези фирми работят в сектора на търговията.
  Същевременно в период на спад на строителството, фирмите от този бранш имат дял от 13% - повече от всяка от отделните индустрии.
  По втория критерии най-голямата отбелязана печалба от 100 лева собствен капитал е 271 лева. Водещи в тази класация са фирми от секторите на търговията, услугите и индустрията.
  В третата класация по реализираната печалба на 100 лв. приходи от продажби изненадващо секторите услуги и индустрия се оказват с повече фирми от търговията. Фирмите достигат средно 50 лв. печалба на 100 лв. приходи от продажби.
  Микро предприятията са най-динамичните и рентабилни фирми в България с основен дял в трите класации - от 73%. Средните и малките фирми са 26%, а големите – 1%.
  В териториално отношение най-много са фирмите от София (40% от всички), следват големите градове като Пловдив, Русе, Варна и Стара Загора.
  Фирмите от индустриалния сектор и най-вече с основна дейност производство на храни, напитки и тютюневи изделия, както и от текстила, са компаниите в страната, които през 2011 г. с постигнат положителен финансов резултат успяха да покрият реализираните загуби от 2010 г.
  Добри резултати показва и селското стопанство, което все пак се нуждае от повече внимание, смятат от БТПП. То има дял 15% във фирмите с най-висока рентабилност на приходите от продажби и 6% дял в класацията за преодоляване на негативния резултат от 2010 г.

  Линк

Назад