Назад

ИКТ фирми почти не присъстват в класациите на БТПП


 • ИКТ фирми почти не присъстват в класациите на БТПП
   

  Представителите на сектора информационни и комуникационни технологии (ИКТ) са малцинство в изследванията в рамките на четиринадесетото поредно издание на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) „ТОП 100 – фирми, водещи в икономиката на България през 2011 г.”. Резултатите от класациите бяха представени на пресконференция, състояла се на 21 септември. В процеса на подготовката му са обработени данните от годишните финансови отчети на 5340 фирми, които формират 76,94% от БВП на страната. 70% от първите десет фирми в различните класации са членове на БТПП.
  1. 252% е средният ръстът при първите 100 най-динамични фирми от класацията на БТПП „ТОП 100 на фирмите класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2011/2010“, докато икономиката на страната расте едва с 1,7%. Общо оборотите на най-динамичната стотица възлизат на над 1,1 млрд. лв. през 2011 при 312 млн. лв. през 2010 г. Средната печалба за тези фирми е 651 хил.лв. за 2011 г., като тя нараства с 886% спрямо 2010 г., когато е била 66 хил. лв. Основната част са от компаниите в този списък са сектора на търговията – 48%. Тук от ИКТ сектора са представени Интернешенъл Пауър Съплай (IPS) – на 13-а позиция, и Дейзи Технолоджи – на 30-о място в общата подредба.
   
  2. При подредбата на БТПП „ТОП 100 на фирмите с най-голяма рентабилност на собствения капитал - печалба на 100 лв. собствен капитал“, първите 100 компании достигат средно по 112 лв. печалба на 100 лв. вложен собствен капитал. Средната печалба за тези 100 дружества през 2011 г. е 767 хил.лв., а през 2010 г. - 366 хил. лв. Постигнатият растеж в печалбата е от 109% през 2011 г. спрямо 2010 г. Техните приходи от продажби възлизат на 672 млн. лв. през 2010 и 755 млн.лв. през 2011 г., като средният ръст за периода е 12%. Тук преобладават фирми от търговията (37%), услугите (28%) и индустрията (23%). От ИКТ сектора участват Интернешенъл Пауър Съплай (IPS) – на 26-о място, Интерконсулт България (ICB) – 44-и в списъка, и Дигитален свят – 60-и в класацията.
   
  3. В третата листа - „ТОП 100 на фирмите с най-голяма рентабилност на приходите - печалба на 100 лв. приходи от продажби“, първите 100 фирми достигат средно по 50 лв. печалба на 100 лв. оборот. Средната печалба за компаниите в групата е 1,2 млн. лв. през 2011 г. и 772 хил. лв. през 2010 г. Тя нараства с 56% през 2011 г. спрямо 2010 г. Тук изненадващо секторите услуги (35% дял) и индустрия (21% дял) се оказват с повече фирми от търговията, която заема първо място в предходните две класации. От промишления сектор най-много са фирмите, произвеждащи машини и оборудване. Тук на 96-а позиция е класирана Куолити Хауз (Quality House).
   
  Методологията на класациите по трите критерии включва само фирми, приключили 2011 г. с печалба и реализирали приходи от продажби над 100 хил. лв. през 2010 г. Микро предприятията са най-динамичните и рентабилни фирми в България с основен дял в трите класации - от 73%. Средните и малките фирми са 26%, а големите – 1%. В териториално отношение най-много са фирмите от София (40% от всички), следват големите градове като Пловдив, Русе, Варна и Стара Загора.
   
  4. На събитието за представяне на изследването на БТПП бяха обявени и данни от допълнителна класация - „ТОП 50 на фирмите с най-голямо изменение на финансовия резултат през 2011 г. и 2010 г.“. Според проучването, реализираната печалба от тази група предприятия през 2011 г. общо наброява 104 млн.лв., при покрити загуби от 83 млн.лв. през 2010 г. Първите 50 фирми са успели да реализират средно печалба за 2,0 млн.лв. през 2011 г. спрямо средна загуба от 1,6 млн. лв. през 2010 г. Общо техните приходи от продажби възлизат на 1,8 млрд.лв. през 2011 г. и на 1,3 мрлд. лв. през 2010 г., което се равнява на 36% ръст на приходите от продажби. В тази подредба присъства Акт Софт, като се класира на 42-о място.
   
  5. Друга класация, представена в ТОП 100, е с регионален аспект – представя първите 10 фирми, класирани по размера на нетните приходи от продажби през 2011 г. в националните райони за планиране. В подкласацията за Югозападния район – включващ областите София-град, София-област, Благоевград, Кюстендил и Перник, съответно на седма, девета и десета позиция се нареждат Мобилтел, Българската телекомуникационна компания (БТК) и Космо България Мобайл (GLOBUL e търговската марка, с която Космо България Мобайл предлага мобилни телекомуникационни услуги в България).
   
  София - град, Софийска област и Югозападният регион произвеждат почти половината от брутния вътрешен продукт на страната, обясни председателят на БТПП Цветан Симеонов. Той изтъкна, че компетентните власти трябва сами да си направят финансите и програмите. „Ние няма да пропуснем да им напомним, че е необходимо да се вземат мерки за едно по-равномерно разпределение на икономиката в страната“, изтъкна той.

  Линк

Назад