Назад

Българските бизнесмени са оптимисти за 2011 г.


 • Българските бизнесмени са оптимисти за 2011 г.

  20 декември 2010


  Българският бизнес е по-скоро оптимистично настроен в плановете си за 2011 г., това показват данните от Европейски икономически преглед "ЕЕС – 2011" представен днес от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Проучването се осъществява от Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати за 18-ти път, като България участва за 12-ти път.

   

  В нашата страна допитването бе осъществено сред 545 фирми, членове на БТПП, от които 67% в промишлеността и 33% в сферата на услугите. В Европа допитването е осъществено с представители на бизнеса в 28 държави, включително и Турция.

   

  Средно за ЕС 40% от предприемачите очакват да регистрират ръст на печалбите през следващата година.

   

  Четири са параметрите на допитването - очаквания за бизнес климат, очаквания за продажби, очакваните инвестиции и очаквания за заетостта. Според председателя на БТПП Цветан Симеонов, е радващо, че с изключение на очакванията за заетостта, България навсякъде е в първата десетка на положителните нагласи.


  Резултатите от това проучване идват в момент, когато фирмите започват да се възстановяват след последиците от икономическата и финансова криза.


  Олга Чугунска, един от икономическите анализатори на БТПП, каза, че първоначалният анализ на данните показва, че представителите на европейския бизнес очакват подем във всички икономически показали и най-вече по отношение на износа.

   

  Особено важно е, че положителните нагласи и оптимизмът се засилват и в основните икономически партньори на България - Германия, Белгия, Италия и Турция, посочи Цветан Симеонов. Той подчерта още, че от особена важност за стопанското развитие на страната ни е възстановяването на размера на привлечените чужди инвестиции на нивото им от преди кризата.

   

  Очакванията през 2009 г. също бяха за възстановяване на българската икономика от кризата през 2010 г. , като 45% от бизнеса беше оптимистично настроен, но само 25% постигнаха ръст, докато 41.1% регистрираха спад.

   

  В прогнозата за 2011 г. българският бизнес също е оптимистично настроен, като 42.4% от предприемачите, участвали в проучването планират растеж, те са с 16.1% повече от песимистите. Оптимистите в промишления сектор са 46.3%, а тези в сектора на услугите 34.6%.

   

  Очаквания за увеличение на продажбите на вътрешния пазар през 2011 г. се споделят от 35% от респондентите, като оптимистите в това отношения в промишления сектор са 36.1%, а в сектора на услугите само 0.5%.

   

  По отношение на разкриването на нови работни места бизнесът е по-предпазлив, като едва 17.6% от анкетираните са оптимисти за 2011 г.

   

  По отношение на инвестициите, 24.0% от индустриалците и 15.9% от предприемачите в сферата на услугите са оптимисти са следващата година.


  Линк

Назад