Назад

Ваучерите за храна пак свършиха


 • Ваучерите за храна пак свършиха


  Ваучерите за храна отново свършиха три месеца преди края на годината. "Финансовото министерство трябва да увеличи тавана с 68.4 млн. лв. за 2012 г., в противен случай 345 000 служители ще останат без полагащите им се ваучери за храна и напитки, и то в периода на зимните празници", алармираха вчера от асоциацията на операторите на ваучери за храна. Таванът на квотата бе увеличен спрямо миналата година от 172 млн. лв. на 180 млн. лв. 
  Искането за допълнителни средства бе подкрепено и от БТПП. "Ако не се направи, това може да измести центъра на тежестта в бюджетите на фирмите в края на годината, защото недостигът на ваучери ще предизвика социален натиск от страна на работещите, които ще поискат увеличение на заплатите. И това ще се случи по никое време", коментира анализаторът в БТПП Александър Димитров.
  Проблемът с изчерпването на купоните за храна се появява всяка есен. Причината е, че финансовото министерство определя ежегоден таван за сумата, която работодателите могат да дават на работещите под формата на ваучери за храна, но броят на работниците, които ги получават, расте през цялата година. Тези пари се освобождават от данъци и осигуровки. Така всеки работник получава по 60 лв. на месец чисти пари. Работодателите пък си приспадат стойността на раздадените ваучери от облагаемата печалба. Условието за работодателите при прилагането на ваучерната система е талоните да са допълнение към основната заплата, но не и да се приспадат. Ваучерите се смятат за начин за изсветляване на икономиката. Според проучване, поръчано от асоциацията, положителният нетен ефект за предложението за увеличението на квотата до края на годината ще е 724 000 лв. Ако обаче фирмите поемат разходите за купоните за храна за октомври-декември, разходите им ще се увеличат с 19.5 млн. лв. 


  Проучването показва още, че благодарение на ваучерите потреблението на храна се увеличава със 7%. При други равни условия за 2012 г. това означава около 12.6 млн. лв. по-високо потребление и 2.1 млн. лв. приход от ДДС за бюджета. От страничните ефекти (чрез семейното преразпределение) 4 млн. лева отиват за храна, а 41 млн. лв. - за други покупки или спестявания. От асоциацията са изчислили, че предполагаемите около 15 млн. лв. допълнителни приходи в държавния бюджет ще бъдат получени при 19 млн. лв. разходи на работодателите. "Този приход от 15 млн. лв. са около 20% от дневните разходи на правителството и нямат съществен смисъл от гледна точка на фиска", твърдят от там.
  Освен увеличение до 240 млн. лв. до края на годината асоциацията поиска квотата за ваучери да бъде увеличена с 20% за 2013 г., т.е. да стигне 288 млн. лв.    ДЕСИСЛАВА КОЛЕВА

  Линк

Назад