Назад

„Джеръми" дава нови шансове на малкия и среден бизнес


 • „Джеръми" дава нови шансове на малкия и среден бизнес   Съветът по иновации към БТПП проведе информационен ден по инициативата „Джеръми". Участваха мениджъри на фондове, създадени по инициативата „Джеръми", представители на Европейския инвестиционен фонд, както и членове на Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, учени от БАН, университетите, ФТНС, Съюза на изобретателите в България.


  Инициативата „JEREMIE" (част от Оперативнапрограма "Конкурентоспособност") или така наречените „Съвместни европейски ресурси замикро, малки и средни предприятия" е един от инструментите за усвояване на средствата отевропейските фондове (Европейския фонд за регионално развитие("ЕФРР"), Европейския социален фонд ("ЕСФ") и така наречения Кохезионен фонд ("КФ"). Инициативата е разработена съвместно от Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд(ЕИФ).
  „JEREMIE" има за цел да подпомогне усвояването на средствата по изброените фондове, основно при финансиране на малки и средни предприятия.
  Георги Стоев - зам. председател на БТПП напомни, че се очаква Програмата „Джереми" ще даде нови шансове на малкия и среден бизнес и се надява тази инициатива в крайна сметка да има и своя позитивен резултат.


  Една от надеждите на малките и средни предприятия, които са и гръбнака на нашата членска маса и на бизнеса в България, това да имат един по-добър и пряк достъп доевропейското финансиране.
  Според Максим Гурвитц от Инвестиционен фонд ELEVEN, България е определено най-изгодно място в ЕС да правиш бизнес. Тук не само данъците са много ниски, но и разходите са по-малко. Ако пазарът на някаква идея, на някакъв продукт е световен, в България е най-изгодно място в Европа да го правиш. Това е огромно предимство, от което не се възползва максимално.
  България е в петте най-добре развити държави в ЕС от гледна точка на образование. Коефициент на образовани хора е много висок в България. Разбира се, че и в България има и проблеми, по повече показатели най-бедна държава в ЕС и може би един от най-сериозните проблеми е, че емиграцията в България е много силна. 8% населението е заминало след промените от преди 30 години.

  Линк

Назад