Назад

28 регионални пресконференции представят резултатите от проучване на БТПП за бизнес практиките у нас, октомври-декември 2010


  • 28 регионални пресконференции представят резултатите от проучване на БТПП за бизнес практиките у нас, октомври-декември 2010    В изпълнение на дейностите по популяризиране на проекта на БТПП „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения”, екипът на Symmetric Communication организира 28 регионални пресконференции за по-малко от три месеца. Събитията представят резултатите и анализ на данните от най-мащабното представително допитване за бизнес практиките у нас, в което участват над 6 300 респонденти.

    Организиране на събития, осигуряване на публикации, производство на видеоклип и рекламни материали са останалите дейности, които агенцията ще осъществява по проекта на БТПП, финансиран от ОП РЧР, в периода на изпълнението му – до 2013 г.


    Линк

Назад